Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Plebiscyt Złoty Inżynier

Plebiscyt o tytuł Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego jest organizowany od 1994 r. Ma on na celu pokazanie wybitnych twórców techniki, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości i innowacyjności oraz radzenia sobie w gospodarce wolnorynkowej .Głównym organizatorem jest redakcja wydawanego od 1866 r. czasopisma Przeglądu Techniczny, a współorganizatorami są Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna i Klub Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego.

Regulamin plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego

Komentuje Waldemar Rukść