Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Początki edukacji technicznej i wojskowej

W związku z przypadającą w tym roku 230. rocznicą urodzin inż. gen. Józefa Zachariasza Bema, Rada Krajowa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT podjęła 5.02.2024 uchwałę o ustanowieniu tego roku Rokiem inżyniera generała Józefa Bema.

Józef Zachariasz Bem urodził się 14 marca 1794 r. w Tarnowie. Ojciec Jędrzej był adwokatem, który początkowo pracował w Radzie Miejskiej we Lwowie i tam się ożenił z Agnieszką Gołuchowską. Ze względu na możliwość uzyskania korzystniejszego stanowiska przeniósł się wraz z żoną do Tarnowa i podjął pracę adwokata w Forum Nobilium (tarnowskim sądzie szlacheckim) oraz w szkole nauczyciela matematyki. Po kilku latach wraz z już kilkuletnim synem Józefem rodzice przenieśli się na początku XIX w. do Krakowa. Najpierw dzierżawili niewielki majątek Gaj, a później zamieszkali w centrum miasta, przy Rynku Głównym 17. Józef Zachariasz ukończył w Krakowie szkołę elementarną i następnie krakowskie Gimnazjum św. Anny, które Austriacy przemianowali na Cesarsko-Królewskie Gimnazjum Akademickie.

Bronisław Hynowski

Czytaj więcej: https://www.sigma-not.pl/publikacja-147918-poczatki-edukacji-technicznej-i-wojskowej-przeglad-techniczny-2024-3.html

Józef Zachariasz Bem