Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Politechnika Śląska będzie kształcić kontrolerów ruchu lotniczego

Politechnika Śląska będzie kształcić personel służb ruchu lotniczego. To efekt nawiązania współpracy w tym zakresie z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.

List intencyjny w tej sprawie, w kwietniu 2023 roku podpisał rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk oraz prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – Anita Oleksiak. 13 grudnia 2023 roku podpisano umowę określającą szczegóły współpracy w obszarze kształcenia kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego.

– Politechnika Śląska ze wsparciem merytorycznym PAŻP, w ramach prowadzonej działalności odnoszącej się do kształcenia studentów w Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego, kontynuuje starania związane z uruchomieniem w strukturach uczelni certyfikowanej organizacji szkolącej kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego. Z uwagi na ustawową rolę PAŻP jako instytucji powołanej m.in. do zapewnienia służb żeglugi powietrznej w polskiej przestrzeni powietrznej, w ramach treści umowy,  Agencja, wyraziła gotowość do kontynuowania szkoleń na stanowiskach operacyjnych dla studentów, którzy uzyskają licencję S-ATCL (Student-Air Traffic Controller Licence) – powiedział dr hab. inż. pil. Jarosław Kozuba, Prof. PŚ

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej aktywnie rozwija współpracę z krajowymi uczelniami wojskowymi oraz cywilnymi w obszarze szkoleń personelu służb ruchu lotniczego.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej