Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Polska nielegalnie …kopana, czyli NIK nie woła!?

Jak należy odczytać tytuł? Dosłownie! Kopana jest – samowolnie – wzdłuż i wszerz. W Polsce od lat wydobywa się kopaliny nielegalnie i to na dużą skalę.

Potwierdzeniem tego nagannego procederu są m.in. badania Państwowego Instytutu Geologicznego –PIB, prowadzone w l. 2019–2022, w ramach projektu „Monitoring odkrywkowej eksploatacji kopalin” (MOEK). Wynika z nich jednoznacznie, że wydobywanie kopalin bez koncesji jest powszechne i występuje na obszarze całej Polski (sic!)

Bezpieczeństwo surowcowe Polski wymaga, aby takiej sytuacji skutecznie przeciwdziałać. Tym bardziej, że już obecnie coraz większą część zapotrzebowania na kopaliny wykorzystywane w budownictwie oraz przez przemysł ceramiczny, szklarski oraz w innych sektorach gospodarki pokrywa się z …importu!

Marek Bielski

Czytaj więcej: https://www.sigma-not.pl/publikacja-147915-polska-nielegalnie–…kopana,–czyli-nik-nie-wo%C5%82a!?-przeglad-techniczny-2024-3.html

fot. Pixabay