Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Polski Produkt Przyszłości – rozstrzygnięto XXIV edycję konkursu

Konkurs Polski Produkt Przyszłości, organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), co roku nagradza najbardziej innowacyjne polskie produkty i technologie. 5 lipca 2022 r. organizatorzy, wraz z Kapitułą Konkursu wręczyli na uroczystej Gali nagrody i wyróżnienia w XXIV już edycji PPP.

Podczas Gali Dariusz Budrowski, prezes PARP, witając gości, pogratulował laureatom i podkreślił, jak ważną rolę pełnią innowacje w rozwoju kraju. Wskazał na pożyteczny w tym konkursie efekt mariażu nauki z gospodarką: – W tym roku do konkursu zgłoszono 163 innowacyjne projekty, opracowane przez polskie firmy i naukowców. Jest to bardzo budujące, ponieważ mamy świadomość, że to właśnie innowacje stanowią siłę napędową gospodarki – powiedział.

Wojciech Murdzek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych wskazał na perspektywy rynkowe rozwiązań: –Wyróżnione projekty pozwalają z optymizmem spoglądać na przyszłość polskich innowacji, które jeszcze do niedawna pozostawały w sferze wyobraźni naukowców. Dziś nabrały realnego kształtu i są wizytówką możliwości polskiej nauki i potencjału przedsiębiorczości, które łącząc siły są w stanie, z sukcesem, podbijać rynki światowe.

Jednym z patronów konkursu było Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, wspomagając go z Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) w ramach projektu inno_LAB. Sekretarz Stanu w tym resorcie Jacek Żalek także wyraził nadzieję, że projekty zawalczą o konkurencyjność na szerokich wodach gospodarki globalnej.

Gratulując zwycięzcom, dr Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektora NCBR zachęcił przedsiębiorców i naukowców do współpracy, wzajemnego inspirowania się i sięgania po środki instytucji tworzących polski ekosystem innowacji, takich jak PARP i NCBR oraz do udziału w inicjatywach na wzór Polskiego Produktu Przyszłości.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagrody i wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach oraz w ramach nagród specjalnych. Otrzymali je:

W kategorii „Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy”:

Nagroda główna w wysokości 100 tys. zł : twórcy innowacyjnych nanomembran NanoseenX do oczyszczania i odsalania wody opracowanych przez Nanoseen Sp. z o.o. 

W tej kategorii przyznano również 4 wyróżnienia:

 • bezpieczne nanomateriały tlenowo-cynkowe opracowane przez Nanoxo z o.o;
 • PayEye – system identyfikacji biometrycznej z zastosowaniem do płatności okiem. Pierwszy na świecie komercyjny, kompletny system płatniczy, opierający się na akceptacji płatności poprzez identyfikację użytkownika z wykorzystaniem biometrii tęczówki oka i twarzy opracowany przez PayEye sp. z o.o.;
 • tusz do druku wyświetlaczy i oświetlenia OLED, zawierający autorskie emitery termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF) opracowany przez Noctiuluca S.A.;
 • unikalny zespół samojezdnych maszyn wiercącej i kotwiącej z napędem bateryjnym (BEV), przeznaczonych do eksploatacji i zabezpieczania wyrobisk w kopalniach surowców mineralnych oraz drążenia tuneli komunikacyjnych opracowany przez Mine Master sp. z o.o.

W kategorii „Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy” przyznano 3wyróżnienia:

 • innowacyjna technologia bioaktywnych cząstek nanokompozytowych opracowana przez ADJ Nanotechnology sp. z o.o. i Politechnikę Warszawską;
 • SkinSENS – nowa technologia w walce z alergiami opracowana przez Milton Essex SA i Wojskową Akademię Techniczną;
 • ultraszybkie wyłączniki hybrydowe DCU-HM do zabezpieczania pociągów zespolonych, elektrycznych zespołów trakcyjnych i elektrowozów eksploatowanych w systemach DC1 (3 KV) oraz DC2 (1,5 KV) trakcji kolejowej zasilanej prądem stałym opracowane przez Politechnikę Łódzką Katedrę Aparatów Elektrycznych i Zakład Aparatury Elektrycznej WOLTAN sp. z.o.o.

W kategorii „Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki” :

Politechnika Poznańska za projekt AutoMedPrint, czyli system automatycznego projektowania i druku 3D spersonalizowanych ortez i protez kończyn, na podstawie danych z bezkontaktowych pomiarów antropometrycznych.

Dodatkowo wyróżnienia w tej kategorii zdobyły projekty:

 • technologia wyznaczania precyzyjnych orbit satelitów nawigacyjnych, w szczególności systemu europejskiego Galileo opracowany przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
 • INZNAK – inteligentne, autonomiczne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów opracowane przez Politechnikę Gdańską;
 • powłoka antyoblodzeniowa D-ICE coat opracowana przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii;
 • Zrobotyzowany System Tynkarski opracowany przez Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A

Nagrody specjalne

Za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz Nagroda Specjalna Ministra rozwoju i technologii:  APA sp. z o.o. za Inteligentną Platformę Optymalizacji Energii (IPOE) pozwalającą uzyskać kompleksową informację na temat ilości oraz jakości zużywanej energii elektrycznej.

Za produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (na rynku nie dłużej niż 3 lata od dnia rozpoczęcia działalności): inPROBE – światłowodowa mikrosonda firmy SDS Optic S.A., która może być wykorzystywana w diagnostyce wielu typów nowotworów, a także różnych chorób zakaźnych.

Za produkt w obszarze ekoinnowacji: NanoseenX – innowacyjnym nanomembranom do oczyszczania i odsalania wody opracowanym przez Nanoseen sp. z o.o. 

Nagrodę PARP i NCBR przyznano projektowi CarnaLife Holo – technologii trójwymiarowej wizualizacji danych, wspierającej lekarzy, wykonujących skomplikowane zabiegi medyczne.

Pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych projektów znajduje się na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/81993:zwyciezcy-xxiv-edycji-konkursu-polski-produkt-przyszlosci-wylonieni

LAUREACI O NAGRODZONYCH PROJEKTACH

Przedstawiciel laureatów głównych nagród, za innowacyjne nanomembrany NanoseenX, Bartosz Kruszka przybliżył okoliczności powstania tego niezwykłego projektu: Pomysł wziął się głównie z rosnącej potrzeby prowadzenia oszczędniej gospodarki zasobami wód słodkich. W Polsce przypada średnio ok. 1600 m3 na mieszkańca, co stawia nasz kraj na jednym z ostatnich miejsc w Europie pod względem zasobów wody słodkiej. Kryzys wodny nie jest obecnie wyłącznie problemem krajów afrykańskich czy azjatyckich.

W naszych laboratoriach otrzymujemy 20 różnych typów nanomateriałów, z których otrzymujemy mieszane nanomatryce (tzw. mixed matrix solution), które z kolei składają się na nanomembrany NanoseenX. Obecnie posiadamy 30 różnych typów nanomembran, różniących się rodzajem nanomateriałów. Dzięki stworzeniu tak dużej puli nanomembran dostosowanych do danego rodzaju zanieczyszczenia, możliwe jest dokładne usunięcie danego typu zanieczyszczeń, obecnych w wodzie zasilającej. Sednem naszego rozwiązania są zarówno nanomembrany, materiały z jakich są otrzymywane, ale również sposób ich ułożenia w urządzeniach, w których zostaną zastosowane.

Pierwszymi klientami będą kraje, które borykają się z problemem wodnym. Oczywiście myślimy również o Europie. Niskie koszty produkcji udaje się osiągnąć dzięki zastosowaniu autorskich metod syntez. Dzięki temu koszt pojedynczej nanomembrany, o średnicy 60 cm, to tylko 0,5 USD. Aby jak najlepiej przystosować nasze nanomembrany do różnych wód, rozpoczynamy pilotaże wdrożeniowe m.in. w Singapurze, Izraelu, Stanach Zjednoczonych, Filipinach, Indiach, Norwegii, Polsce”. Dodajmy, że działanie NanoseenX nie wymaga dodatkowego zasilania energią.

Ponownie w konkursie wystąpiła silna reprezentacja technologii medycznych. Projekt AutoMedPrint, daje nadzieję na lepsze życie tysiącom ludzi niepełnosprawnych. Chodzi o nowy system automatycznego projektowania i druku 3D spersonalizowanych ortez i protez kończyn. Jeden z twórców projektu, dr hab. inż. Filip Górski, prof. Politechniki Poznańskiej powiedział: „To są protezy i ortezy spersonalizowane, dostosowane dokładnie do konkretnej osoby, na podstawie cyfrowego obrazu kończyn. Na razie protezy próbują nasi pacjenci – wolontariusze. W przypadku dzieci musieliśmy uwzględnić fakt, że rosną, a więc proteza musi za tą zmianą nadążać. Myślimy o pełnej komercjalizacji produkcji, na razie jesteśmy w stanie wytwarzać sami. Wystarczy tani skaner 3D i popularne drukarki. Istotą rozwiązania jest opatentowany system wytwórczy, który został dopuszczony do praktyki medycznej. Tworzywa nie są problemem – wielu producentów oferuje filament odpowiedni do kontaktu z ciałem człowieka. Dotąd wszystko wykonaliśmy w ramach jednego grantu. Aby sprostać zapotrzebowaniu setek tysięcy niepełnosprawnych w Polsce, potrzebne jest rozszerzenie projektu. Badamy np. zastosowanie włókien szklanych i węglowych krajowej produkcji, co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności cenowej”.     

Swoją Nagrodę Specjalną PARP i NCBR przyznały projektowi CarnaLife Holo – technologii trójwymiarowej wizualizacji danych, wspierającej lekarzy, wykonujących skomplikowane zabiegi medyczne. Rzeczywiście robi to wrażenie, tak jakby operację wykonywano w przestrzeni wirtualnej. Andrzej Skalski, Dyrektor Rozwoju Technologii w Dziale Holo podkreśla: „Rozwiązanie jest interaktywne. Po wczytaniu danych obrazowych, automatycznie generowany jest hologram, z którym lekarz może wchodzić w interakcję. Można to porównać do druku 3D tyle, że z wykorzystaniem światła. Lekarz może dowolnie skalować, rotować, przesuwać hologram z wykorzystaniem komend głosowych, gestów czy wirtualnego menu. Całość odbywa się w sposób nienaruszający pola sterylnego. Lekarz może też wejść „w głąb” hologramu czy też wykonać pomiary struktur anatomicznych. Dźwięk oraz obraz (zarówno hologram, jak i świat rzeczywisty) mogą być transmitowane w czasie rzeczywistym. Czas operacji jest istotny – hologram po wczytaniu danych jest dostępny od razu. Co więcej, CarnaLife Holo może również obrazować dane z innych urządzeń na sali operacyjnej, jak echokardiograf GE Vivid E95, gdzie trójwymiarowe dane są wyświetlane w trybie ciągłym. Lekarz w czasie rzeczywistym może zobaczyć oraz zweryfikować np. ułożenie zastawki lub okludera implementowanego w sercu pacjenta. Interakcja z hologramem przebiega tak samo, jak w przypadku danych z tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego. Odbiorcą mogą być również np. studenci, obserwując pole operacyjne wraz z komentarzem, mogą zadawać pytania podczas zabiegu. Równie ważna jest możliwość konsultacji z innym specjalistą na etapie planowania lub wykonywania zabiegów. CarnaLife Holo jest z powodzeniem stosowane w różnych specjalizacjach: w kardiologii, kardiologii interwencyjnej, chirurgii onkologicznej, ortopedii, urologii czy laryngologii. Obecnie, z naszym udziałem przeprowadzono blisko 300 zabiegów w kraju i zagranicą. Dodać należy zabiegi wykonane przez szpitale i inne placówki medyczne po zakupie CarnaLife Holo bez naszego udziału„.

Konkurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB).