Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Ponad 215 mln zł z FNP dla polskich naukowców

Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) finansowane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) mają kluczowe znaczenie dla rozwoju innowacji i technologii w Polsce.

Siedem pierwszych projektów wyłonionych w ramach MAB otrzymało w połowie maja wsparcie w łącznej wysokości 215 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Prace badawcze obejmują opracowanie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie medycyny, biologii, technologii kwantowych, nowych materiałów oraz promieniowania terahercowego.

W ramach działania Międzynarodowe Agendy Badawcze wspierane są zespoły wiodące w skali światowej oraz organizacje badawcze, które mają na celu osiągnięcie doskonałości naukowej i międzynarodowej konkurencyjności badań. Projekty, które zwyciężyły w dwóch pierwszych naborach, prowadzonych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, realizowane są w sześciu ośrodkach badawczych w Warszawie (5 projektów) i w Gdańsku (2 projekty). Finansowanie zostało przyznane w drodze konkursu, do którego łącznie zgłoszono 19 wniosków.

Wiceminister nauki prof. Maria Mrówczyńska gratulując liderom zwycięskich projektów podkreśliła, że przedsięwzięciarealizowane w ramach działania Międzynarodowe Agendy Badawcze, nie tylko umacniają pozycję Polski w globalnym świecie nauki, ale także wnoszą istotny wkład w rozwój cywilizacyjny i technologiczny na skalę międzynarodową.

– Nasze wsparcie dla tych ambitnych projektów jest wyrazem wiary w potencjał polskich naukowców i ich zdolność do prowadzenia badań na najwyższym światowym poziomie. Wierzymy, że inwestycje w innowacyjne agendy badawcze przyczynią się nie tylko do rozwoju nauki w Polsce, ale również przyniosą konkretne korzyści gospodarcze i społeczne w przyszłości oraz wzmocnią konkurencyjność polskiej nauki na arenie międzynarodowej – zaznaczył prof. Maciej Żylicz, prezes zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej podczas inauguracji pierwszych projektów finansowanych przez FNP.

Program MAB powstał w 2015 r. i pozwolił na utworzenie z funduszy europejskich z programu POIR – 14 centrów doskonałości, w których pracują wybitni naukowcy. Osiągają w pracy badawczej znakomite wyniki. Udowodnili, że w Polsce możliwe jest przełamanie ograniczeń i prowadzenie badań naukowych w nowoczesny sposób. – Jednym ze znaczących osiągnięć programu MAB jest przyciągnięcie do Polski naukowców spoza kraju. Centra doskonałości MAB to jedne z najbardziej umiędzynarodowionych ośrodków w Polsce. Nowe środki z FENG pozwolą nam na dalszy rozwój centrów doskonałości MAB w Polsce – podsumował prezes FNP.

Jolanta Czudak

Czyaj więcej: https://www.sigma-not.pl/zeszyt-7517-przeglad-techniczny-2024-6.html