Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Poznańskie konstruowanie medalowe

Poza Poznaniem mało kto wie, że Wydział Inżynierii Mechanicznej jest najstarszym wydziałem Politechniki Poznańskiej. Od niego zaczęło się wyższe kształcenie techniczne w Wielkopolsce. Ówczesny Wydział Mechaniczny powstał w 1919 r., jako pierwszy, macierzysty wydział Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn.

Obecnie Wydział składa sie z czterech jednostek, w tym z Instytutu Konstrukcji Maszyn, który wywodzi się z kolei z powstałego w 1968 r. Wydziału Mechanizacji Rolnictwa. Branża maszyn rolniczych jest na uczelni poznańskiej nadal silnie reprezentowana, ale prace badawcze i wdrożenia mają już od dawna dużo szerszą tematykę. Obrazuje to kilka medalowych przykładów z ostatnich lat.

jaz.

Czytaj więcej: https://www.sigma-not.pl/publikacja-147916-pozna%C5%84skie-konstruowanie-medalowe-przeglad-techniczny-2024-3.html

Peletyzer Cold Jet PE80