Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska

Mam przyjemność pracować na uczelni, której nie jest obca troska o obniżenie kosztów energii i lepsze jej zarządzanie. W ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, została uruchomiona I edycja konkursu „STRATEG PW” poświęcona optymalizacji efektywności energetycznej Politechniki Warszawskiej. Wydział Inżynierii Materiałowej (WIM), którego jestem Dziekanem, został jednym z kilku laureatów konkursu. We współpracy z trzema innymi Wydziałami PW: Chemicznym, Fizyki i Elektrycznym będziemy realizować projekt  „Pilotażowa instalacja wytwarzania i magazynowania energii oparta o efektywne i trwałe technologie fotowoltaiczne i bateryjne”, którego kierownikiem jest prof. Tomasz Wejrzanowski – prodziekan ds. ogólnych i nauki WIM. W ramach projektu planuje się wykonanie mikroelektrowni opartej na układach fotowoltaicznych o wysokiej sprawności (>22%) i trwałości (>25 lat), która współpracować będzie z trzema magazynami energii wykorzystującymi różne technologie bateryjne: przepływowe, Li-ion Fosforanowe (LFP) oraz Li-ion Niklowo-Manganowo-Kobaltowe (NMC). Są to rozwiązania o relatywnie wysokim poziomie dojrzałości od strony użytkowej, co pozwoli na zbudowanie odpowiednio dużej instalacji umożliwiającej uzyskanie zauważalnej poprawy efektywności energetycznej, jak i poznawczej (badanie i optymalizacja sprawności energetycznej i trwałości systemu w różnych warunkach pracy). Istotnym elementem badawczym projektu będzie opracowanie odrębnego, autorskiego układu do zarządzania wytwarzaniem, magazynowaniem i dystrybucją energii (Energy Management System) oraz systemu kontroli i optymalizacji pracy magazynów energii (Battery Management System).

W pełni popieram proponowane w projekcie rozwiązania i cieszę się, że możemy mieć wpływ na opracowanie systemów zmierzających do obniżenia kosztów energii w moim miejscu pracy. Wdrożenie opracowywanych rozwiązań może jednak wymagać znalezienia inwestorów biznesowych.

prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska - Srebrny Inżynier