Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

prof. dr hab. inż. Piotr Wolański

Obecnie w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicza Instytut Lotnictwa aktywnie uczestniczymy w rozwoju wykorzystania wodoru jako paliwa przyszłościowego w zastosowaniu do praktycznie wszystkich urządzeń, od silników, poprzez energetykę, czy szeroko rozumianych napędów. Pracujemy nad  rozwojem nowoczesnych komór detonacyjnych, które zapewnią bardziej wydajne spalanie. Równocześnie toczą się prace nad zapewnieniem bezpieczeństwa wodorowego, gdyż wykorzystanie wodoru jako paliwa przyszłości musi iść w parze z zapewnieniem jego bezpiecznego użycia. Wyniki tych badań będą nam służyły w nie tak odległej, miejmy nadzieję, przyszłości. Dzisiaj powinniśmy wdrażać już opracowane nowoczesne technologie, które zapewniają blisko stuprocentową sprawność ogrzewania domu, przy wykorzystaniu ogólnie dostępnych paliw gazowych czy ciekłych, szeroko wykorzystywać źródła geotermalne jak np. pompy ciepła, panele fotowoltaiczne czy energię cieplną pozyskiwaną ze słońca do ogrzewania wody w blokach czy gospodarstwach domowych. Dodatkowo musimy w kraju rozwijać wykorzystanie energii jądrowej jako najlepszego źródła energii zapewniającego niezależność nie tylko od dostawców paliw, lecz również od warunków atmosferycznych. Energia z nuklearnych źródeł będzie dostępna przy braku wiatru czy całkowitym zachmurzeniu, co bardzo dobrze uzupełnieni energetykę wiatrową i słoneczną.

W Polsce należy rozwijać wszystkie źródła wykorzystania energii. Od paliw kopalnych jak węgiel, paliwa ciekle czy gaz, które do czasu wzrostu znaczenia alternatywnych źródeł energii, jak wspomniane powyżej, będą wspierały polską energetykę. Szczególnie ważne będzie wykorzystanie nuklearnych źródeł energii. Wynika to z faktu, że z kilograma paliwa jądrowego możemy uzyskać o pięć do siedmiu rzędów wielkości więcej energii, niż z najlepszych paliw kopanych i dlatego powinniśmy główny nacisk położyć na rozwój i wykorzystanie energetyki jądrowej.

prof. dr hab. inż. Piotr Wolański - Złoty Inżynier