Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Propozycje ekspertów ds. polityki technologicznej

W rankingu innowacyjności Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc wśród 28 państw UE. Przez 20 lat naszej akcesji, przesunęliśmy się zaledwie o jedną pozycję z 24. na 23. miejsce. Bez zwiększenia nakładów na badania i rozwój z przeznaczeniem ich na realizację projektów w obszarach strategicznych dla Polski, nic się nie zmieni – przekonywali eksperci grupy roboczej ds. polityki technologicznej podczas lutowego forum z udziałem szefów resortu nauki oraz rozwoju i technologii.

Jolanta Czudak

Czytaj więcej: https://www.sigma-not.pl/publikacja-148380-propozycje-ekspert%C3%B3w–ds.-polityki-technologicznej-przeglad-techniczny-2024-4.html