Nasi czytelnicy:60%
POSIADA WYKSZTAŁCENIE TECHNICZNE

70%
POSIADA WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE

65%
CZYTELNIKÓW W WIEKU POMIĘDZY
35 A 50 LAT

55%
NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH

Przegląd Techniczny jest jednym z najstarszych w Europie czasopism publicystycznych o tematyce ogólnotechnicznej. Od 1866 r. stanowi forum wymiany wiedzy i doświadczeń między środowiskiem technicznym, a innymi grupami zawodowymi. Pismo nasze adresowane jest do inżynierów, techników, studentów politechnik i ludzi innych zawodów interesujących się przemianami gospodarczymi i społecznymi wywołanymi przez technikę. Czytelnicy Przeglądu Technicznego w 50% to ludzie kierujący firmami, instytutami naukowymi, 75% ma wyższe wykształcenie, 85% to czytelnicy między 25 a 45 rokiem życia, zawodowo zajmujący się nowoczesną techniką.

Skład redakcji

Redaktor Naczelny

Martyna Jachimowicz

m.jachimowicz@sigma-not.pl

663 311 966

Z-ca red. naczelnego

Bronisław Hynowski

Redaktor graficzny

Waldemar Rukść

Publicyści


Marek Bielski

marek.bielski@przeglad-techniczny.pl

Jerzy Bojanowicz

jerzy.bojanowicz@przeglad-techniczny.pl

Jolanta Czudak

Erwin Halentz (korespondent w Berlinie)

Zygmunt Jazukiewicz

Henryk Piekut

hjpiekut@gmail.com

Lidia Sosnowska

Wydawca

03-450 Warszawa
Biuro spółki – sekretariat

tel. (0 22) 818 09 18, 818 98 32
fax. (0 22) 619 21 87
sekretariat@sigma-not.pl

Komentuje Waldemar Rukść

Przegląd Techniczny Gazeta FacebookPrzegląd Techniczny Gazeta LinkedInPrzegląd Techniczny Gazeta Twitter
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl