Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

SEP w Internecie o cyfrowym wspomaganiu seniorów

Technologie cyfrowe na rzecz osób starszych i zdrowego starzenia się – pod tym hasłem szczegółowym obradowała, po raz trzeci w przestrzeni wirtualnej na platformie Zoom, doroczna, XXIII Konferencja Okrągłego Stołu (KOS) „Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego”.

XXIII KOS, oprócz wypełniania swojej podstawowej misji, stanowi od kilku lat centralną imprezę obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI). Stąd przyjęty temat szczegółowy jest tożsamy z hasłem ŚDTiSI ustalonym na 2022 r. przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU).

Konferencja (zapis wideokonferencji XXII KOS będzie dostępny do obejrzenia na stronie SEP) była przygotowywana merytorycznie i programowo przez Komitet Naukowo-Programowy w składzie: prof. dr hab. Marek Niezgódka (WNTUF) – przewodniczący, kierownik naukowy, dr inż. Andrzej M. Wilk (Sekcja Technik Informacyjnych (STI) SEP) – wiceprzewodniczący, sprawy programowe, mgr inż. Wojciech Chmielowski (STI SEP) – sekretarz oraz członkowie Komitetu (w porządku alfabetycznym):prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski(PP), ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński (WNTUF), prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak (PW), ppłk. dr hab. inż. Jan Kelner(prof. WAT), prof. dr hab. inż. Zbigniew Kierzkowski (em. prof. PP), mgr inż. Jarosław Krysiak (Przewodniczący Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP; O.Wr. SEP), prof. dr hab. inż. Marian Niedźwiedziński (UŁ), dr hab. inż. Jerzy Pejaś – (prof. ZUT), płk. dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski (prof. WAT), prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski (przewodniczący Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN), dr inż. Jerzy Żurek (doradca Zarządów Firm: Asseco Poland i Netia).

Za sprawy organizacyjne, techniczne i wsparcie techniczne odpowiadał Komitet Organizacyjny w składzie: dr inż. Jacek Nowicki (Sekretarz Generalny SEP) – przewodniczący, Małgorzata Gregorczyk (SEP)– wiceprzewodnicząca, Anna Dzięcioł(SEP) – sekretarz oraz członkowie Komitetu reprezentujący poszczególne komórki i agendy SEP (w porządku alfabetycznym): Adam Dzięcioł, Iwona Fabjańczyk, Katarzyna Gut, Jacek Maciej Jarkowski, Jakub Kaak, Krzysztof Zięba, Renata Zych

Patronat medialny sprawowały pisma, w których ukazywały się materiały okolicznościowe:

– Przegląd Telekomunikacyjny-Wiadomości Telekomunikacyjne, który tradycyjnie towarzyszy od ćwierćwiecza obchodom ŚDTiSI, opublikował najszerszy komplet materiałów związanych z KOS, wykonując również prace redakcyjne związane z ich publikacją.W tym roku dostarcza tekst Orędzia Sekretarza Generalnego (ITU) – HoulinZhao, „Słowo na XXIII ŚDTiSI: Techniki cyfrowe na rzecz osób starszych i zdrowego starzenia się” – Prezesa SEP dr inż. Piotra Szymczaka i Przewodniczącego STI SEP dr inż. Andrzeja M. Wilka, a także dwa materiały wprowadzające do KOS. Referat prof. dr hab. Marka Niezgódki zatytułowany: „Techniki cyfrowe na rzecz osób starszych i zdrowego starzenia się – wyzwania wobec nauki i technologii cyfrowych” oraz tradycyjny, coroczny materiał tematyczny nawiązujący do hasła dnia, „Techniki cyfrowe na rzecz osób starszych i zdrowego starzenia się – wezwanie ITU na 2022 r.”, przygotowywany przez dr inż. Andrzeja M. Wilka.

– Przegląd Techniczny, który z okazji ŚDTiSI publikuje wiele materiałów dotyczących omawianej tematyki;

– ElektronikaSpektrum oraz Tydzień w SEP dostarczają podstawową informację, a nawet publikując niektóre materiały KOS, lub udostępniają linki do nich.

Przebieg KOS 2022

KOS 2022 przebiegała według zaplanowanego i podanego do wiadomości uczestników programu szczegółowego i była współprowadzona przez kol. Andrzeja M. Wilka i kol. Jacka Nowickiego.

 • Sesja ogólna

Po krótkim przedstawieniu się i ogólnym wprowadzeniu, o wygłoszenie słowa wstępnego i powitanie gości wirtualnego spotkania został poproszony dr. inż. Piotr Szymczak, Prezes SEP.

Po wystąpieniu Prezesa SEP oraz wystąpieniach współorganizatorów KOS 2022, Jego Magnificencji Rektora – Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, płk prof. dr. hab. inż. Przemysława Wachulaka oraz inicjatora i Prezesa Warsaw New Tech University Foundation, ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego, przyszedł czas nainformację o przyznanych z okazji KOS wyróżnieniach SEP. Informację tą przedstawił Prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak.

Po wprowadzeniu ogólnym do XXIII KOS, które przedstawił dr inż. Andrzej M. Wilkoraz po wprowadzeniu naukowym, dokonanym przez prof. dr. hab. Marka Niezgódkę, Tomasz Wojda z firmy VERTIV POLAND Sp. z o.o., wystąpił z kończącą SESJĘ OGÓLNĄ prezentacją, zatytułowaną: „Jak zabezpieczyć wrażliwe odbiory przed problemami z zasilaniem.”

Debata techniczna

Zatytułowana „TECHNIKI CYFROWE NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I AKTYWNEGO STARZENIA SIĘ” była przygotowana i moderowana przez dr. hab. inż. Zbigniewa Piotrowskiego, profesora Wojskowej Akademii Technicznej.

W żywej i interesującej debacie uczestniczyli:

 • Prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski – Przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE, Politechnika Poznańska
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak – Instytut Telekomunikacji, Politechnika Warszawska
 • Dr inż. Konrad Markowski – Politechnika Warszawska
 • Prof. Piotr Moncarz – Stanford University, USA
 • Prof. Jacek Żurada – University of Louisville, Kentucky, USA; UofL Senator and Parlamentarian; IEEE Life Fellow; International Neural Networks Society Fellow; Członek PolskiejAkademii Nauk.

Ciekawy dobór tematów i dyskutantów oraz żywa dyskusja skłania do przedłużenia tej debaty, ale już w innej formie. Wydaje się, że należałoby nagrać kilka rozmów z poszczególnymi dyskutantami lub zarejestrować ich dłuższe wypowiedzi na precyzyjnie sformułowane tematy szczegółowe. Powstały materiał o dużym ciężarze merytorycznym, można by było udostępnić na stronie KOS prowadzonej przez SEP lub umieścić na platformie multimedialnej typu YouTube i traktować jako jeden z materiałów udostępnianych w ramach, postulowanej od paru lat, telewizji internetowej SEP.

Sesja interdyscyplinarna

Przedstawiono w niej wystąpienia z bardzo szerokiego spektrum działalności naukowej, techniki i zastosowań technologii informacyjnych. Tematyka sesji zatytułowanej „KLUCZOWE WYZWANIA APLIKACJI TECHNIKI CYFROWEJ NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I AKTYWNEGO STARZENIA SIĘ” skupiła się na kluczowych wyzwaniach wobec człowieka i dziedzin działalności ludzkiejw warunkach narastającego procesu starzenia się społeczeństw.

Pierwsze wystąpienie zatytułowane „Godność człowieka jako Osoby w cyfrowej cywilizacji” zostało przedstawione przez ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego, byłego Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a obecnie Prezesa Warsaw New Tech University Foundation. Wprowadzało ono w obszar rzadko dyskutowany a dotyczący celu i fundamentalnych wartości, pozwalających na prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie człowieka starszego w zmieniającym się świecie.

Bardzo ważne zagadnienie zarządzania wiedzą poruszył w swoim wystąpieniu prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński z Katedry Informatyki Ekonomicznej, Wydziału Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, prezentując wykład zatytułowany „Systemowe zarządzanie wiedzą seniorów”.

Wiele nowych, ciekawych pomysłów i inicjatyw przedstawił prof. Jože Gričarz z University of Maribor w Słowenii przedstawiając prezentację „Przegląd słoweńskich i międzynarodowych inicjatyw wspierających seniorów przez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych”.

Bardzo ciekawe i konkretne było również wystąpienie Wiesławy Krawczyk, byłej Wiceprzewodniczącej Sejmiku Mazowieckiego, która na podstawie własnego doświadczenia, wykorzystując aktualne materiały Urzędu Marszałkowskiego udostępnione za zgodą Marszałka Adama Struzika, przedstawiła „Działania Samorządu Województwa Mazowieckiego na rzecz Seniorów z wykorzystaniem nowych technik cyfrowych”.

Debata międzypokoleniowa

Wprowadzona po raz pierwszy do programu KOS 2022, zatytułowana „MŁODZI-SENIOROM/SENIORZY-MŁODYM, była dynamicznie prowadzona przez kol. mgr. inż. Jarosława Krysiaka. Zgromadziła szerokie grono osób w różnym wieku, których wypowiedzi wykazywały z jednej strony dojrzałość i empatię młodych jak i życzliwe doświadczenie osób w średnim wieku oraz przedstawicieli środowiska seniorów. Wydaje się, że taki dwugłos ma wszystkie walory łączenia młodzieńczej świeżości z rozwagą i doświadczeniem osób starszych stanowiąc szczególną wartość dla odbiorców tej dyskusji.Szczególne podziękowania organizatorów należą się tutaj pani mgr Danucie Langowskiej – Dyrektor Centrum Edukacji Zdroje (CEZ) w Szczecinie za zorganizowana dużej grupy młodzieży, Kol. mgr inż. Jarosławowi Krysiakowi z Oddziału Wrocławskiego SEP a jednocześnie Politechniki Wrocławskiej a także wszystkim panelistom.

W panelu dyskusyjnym wystąpili:

– Mateusz Armata – student 5-go roku(PŚ),

– Sławomir (Sławek) Bieńkowski – doradca gospodarczy, nauczyciel akademicki, szkoleniowiec, dziennikarz (EIT SEP),

– Erwin Bogusz – uczeń 3. klasy LO (CEZ),

– Karol Boniecki – uczeń 2 klasy LO (CEZ),

– mgr inż. Kamil Cierzniewski – doktorant 1 roku na WE ZUT w Szczecinie, członek Zarządu O. Szczecińskiego SEP,

– Adam Janicki – uczeń 2 klasy TI (CEZ),

– Zuzanna Kompiel – uczennica 3 klasy TI, (CEZ),

– Szymon Kowalczyk – ekspert w dziedzinie technologii informatycznych dla osób z niepełnosprawnościami (STI SEP),

– mgr Danuta Langowska – dyrektor (CEZ),

– Zofia Mańczuk – studentka II roku UW; pomysłodawczyni i współzałożycielka inicjatywy społecznej ,,Dziadkowie Biznesu”, członki zarządu Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania UW,

– dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski – em. prof. PG (SEP).

W podsumowaniu merytorycznym konferencji Andrzej Wilk zwrócił uwagę na wartości płynące z debaty międzypokoleniowej i podkreślił szybkość przemian zmuszającą również SEP do silniejszego wejścia w domenę cyfrową. Dziękując w imieniu Prezesa wszystkim organizatorom i uczestnikom KOS wyraził przekonanie, że trzeba zadbać, aby nie była to wyłącznie impreza doroczna, ale aby przynosiła ona owoce również w ciągu całego roku. Wydaje się, że oprócz powrotu do fizycznej formy spotkań, przynajmniej w formie hybrydowej, należy rozważyć podjęcie inicjatywy rozszerzenia podejmowanych działań na aktywność całoroczną w przestrzeni cyfrowej.

dr inż. Andrzej M. Wilk

Przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP, andrzej.wilk@wilnet.pl

dr inż. Jacek Nowicki

Sekretarz Generalny SEP, jacek.nowicki@sep.com.pl

Organizatorem głównym XXIII KOS 2022 było Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), a współorganizatorami: Warsaw New Tech University Foundation, Warszawa (WNTUF) oraz Wojskowa Akademia Techniczna (WAT).

W 2022 r. patronatem honorowym objęli tą konferencję:

 • Minister Nauki i Edukacji prof. Przemysław Czarnek
 • Sekretarz Stanu ds. cyfryzacji w KPRM Janusz Cieszyński
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Ponadto, konferencji zostały udzielone patronaty merytoryczne przez:

 • Naczelną Organizację Techniczną (NOT)
 • Polską Sekcję IEEE

Patronat techniczny został udzielony przez trzy firmy: Brother, Finder i Vertiv.