Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Stąpanie po kruchym lodzie

Przywrócenie dialogu ministra nauki i szkolnictwa wyższego ze środowiskiem akademickim przynosi dobre efekty. Spełnia oczekiwania uczelni i ośrodków badawczych. Zrealizowano już pierwsze wnioski zgłaszane przez grupę ekspertów podczas lutowego forum polityki technologicznej. Inicjatorem tego spotkania, był prof. Ryszard Pregiel, założyciel i honorowy prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii oraz przewodniczący rady Centrum Zastosowań Perspektywicznych Technologii. Współorganizatorem tego forum, które odbyło się w Warszawskim Domu Technika, była FSNT-NOT. Z prof. Pregielem rozmawia Jolanta Czudak.

Szybka reakcja resortu nauki na postulaty ekspertów ds. polityki technologicznej zaskoczyła pana profesora?

Szybkość działania ministra nauki Dariusza Wieczorka, który wsłuchiwał się w nasze sugestie podczas lutowego forum, budzi duże nadzieje nie tylko wszystkich organizatorów tego wydarzenia, ale także całego środowiska akademickiego. Oprócz znaczącego zwiększenia nakładów na naukę, postulowaliśmy między innymi zmianę charakteru działania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jedną z pierwszych decyzji wprowadzonych przez resort na początku marca, było przywrócenie nadzoru MNiSW nad  działalnością NCBR i zmiana na stanowisku dyrektora. Na czele tej instytucji stanął doświadczony organizator profesor Jerzy Małachowski, dziekan Wydziału Mechaniczno-Inżynieryjnego Wojskowej Akademii Technicznej. Błyskawiczna reakcja resortu na postulowaną przez nas reformę miała istotne znaczenie, ponieważ NCBR odgrywa bardzo ważną rolę w dystrybuowaniu środków na badania i rozwój. Dysponuje ponad miliardem złotych rocznie przeznaczanych na ten cel. Dzielenie tych pieniędzy wymaga optymalnej polityki dotyczącej wspierania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinach kluczowych dla polskiej gospodarki. Wraz z tą ważną zmianą organizacyjną  rząd podjął decyzję o zwiększenie nakładów na naukę o 22% w stosunku do 2023 r. Uwzględniając bardzo niski poziom tych nakładów i wskaźniki inflacji nie jest to wzrost satysfakcjonujący, świadczy  jednakże o tym, iż rząd rozumie konieczność zmian aktualnej sytuacji.

Czytaj więcej: https://www.sigma-not.pl/publikacja-148379-stapanie-po-kruchym-lodzie-przeglad-techniczny-2024-4.html

Prof. Ryszard Pregiel