Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Święto twórców techniki

Technologie i wynalazki wpływają na bieg historii. Jak mądrzej korzystać z inżynierskiego dorobku prezentowali 4 marca br.– niestety w cieniu wojny na Ukrainie – uczestnicy Światowego Dnia Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju „Zbudujmy lepszą inżynierię przyszłości”.

Po raz trzeci organizatorem centralnych obchodów tego święta była Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, a partnerem Politechnika Warszawska. Z uwagi na COVID-19 konferencja po raz drugi odbyła się on-line. Wzięło w niej udział ponad 200 przedstawicieli świata nauki, techniki i biznesu.

Program zróżnicowany tematyczne

W programie obchodów tegorocznego ŚDIZR uwaga była skoncentrowana na nowych technologiach w: energetyce, rozwiązaniach technicznych, umożliwiających m.in. leczenie wad słuchu, a także na kształceniu inżynierów przyszłości. Mówiono też o roli twórców techniki w obliczu nowych wyzwań oraz znaczeniu normalizacji w przemyśle i usługach.

– Rola inżynierów w tych wszystkich działaniach zawsze była wiodąca, ale zbyt mało je upowszechniano. Święto uchwalone na światowym kongresie społeczności inżynierskiej w Melbourne w 2019 r, zorganizowanym przez World Federation of Engineering Organizations (WFEO) wspólnie z UNESCO, daje okazję do nagłośnienia wkładu twórców techniki w rozwój – powiedziała Ewa Mańkiewicz-Cudny. Następnie pani prezes przypomniała działania FSNT NOT w integrowaniu i promowaniu dorobku twórców techniki. Podkreśliła wpływ inżynierów i ich dzieł na naukę, kulturę, gospodarkę, a także na warunki i komfort życia zwykłych mieszkańca Ziemi.

Nowe technologie w energetyce

Wystąpienie prof. dr. inż Mariusza Malinowskiego, prorektora ds. nauki Politechniki Warszawskiej poświęcone było technologiom w energetyce, które są odpowiedzią na wyzwania Europejskiego Zielonego Ładu. – Ograniczenie źródeł kopalnych i zastąpienie ich OZE jest koniecznością, jeśli nasza planeta ma przetrwać. Mamy bardzo duży potencjał do wykorzystania w tym zakresie. To jest biomasa, elektrownie wodne, słoneczne, wiatrowe, geotermię, a także energię fal morskich. Istnieje już ponad 1000 patentów mówiących jak tę energią z tych fal produkować.

Politechnika Warszawska uczestniczyła w jednym z takich projektów pływającej platformy, Wave Dragon. Uczelnia aktywnie włącza się w różne badania i projekty związane z OZE. – Pracujemy też nad nowymi ogniwami litowo-jonowymi, które są bezpieczną generacją dla pojazdów elektrycznych. Na Wydziale Chemicznym PW opracowana została pierwsza na świecie działająca technologia elektrolitu bezfluorowego, która może stać się kołem zamachowym innowacyjnego i mniej toksycznego przemysłu bateryjnego UE. Technologia ta zwiększa bezpieczeństwo termiczne, obniża koszty budowy linii produkcyjnych, ułatwia recykling i zmniejsza zawartość fluoru w baterii niemal do zera – wyjaśnił profesor.

Synergia techniki i medycyny

Przełomowe rozwiązania w diagnostyce i leczeniu pacjentów z wadami słuchu przedstawił prof. Henryk Skarżyński, międzynarodowy autorytet w dziedzinie otolaryngologii, audiologii i foniatrii, i twórca Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach.

– Nasze dokonania są wynikiem intensywnej współpracy inżynierów i medyków. Dzięki temu możemy pomagać zarówno osobom w każdym wieku z głęboką wadą słuchu, jak również jeszcze nienarodzonym dzieciom w życiu płodowym. Droga słuchowa jest pierwszym kontaktem ze światem zewnętrznym i ma ogromny wpływ na kształtowanie się inteligencji i predyspozycji nienarodzonego jeszcze człowieka. Jesteśmy też autorami pierwszej w świecie krajowej i międzynarodowej sieci telemedycznej, a także teleffingu, dzięki któremu możemy w każdej chwili skontrolować na odległość jak pracuje wszczepiony pacjentowi implant, wspomagający słuch. Wielokrotnie nagradzane na światowych wystawach rozwiązania opracowane w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu dotarły do 68 krajów. W różnej formie skorzystało z tego ponad 16 mln osób.

Kształcenie inżynierów ważne dla przyszłości

W obliczu wielu nowych wyzwań jakie stoją przed światem system edukacji trzeba dostosować do postępu technologicznego i do rewolucji przemysłowej. – W kształceniu inżynierów oprócz wiedzy teoretycznej niezwykle ważna jest też wiedza praktyczna, której nie da się nauczyć z książek. Można ją zdobyć tylko w praktyce od ludzi. W przypadku uczelni technicznej naturalną rzeczą jest wykorzystanie efektów pracy naukowców. Za postęp cywilizacyjny i technologiczny odpowiedzialni są przede wszystkim liderzy, dlatego tak ważne jest, aby ich kształcenie było na najwyższym, europejskim poziomie – wskazywał prof. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej i przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

Każde wystąpienie w czasie tegorocznej konferencji potwierdzało jak ważne jest interdyscyplinarne współdziałanie twórców techniki z przedstawicielami innych zawodów w rozwiązywaniu niezwykle ważnych problemów. – Pokazaliśmy jak kluczową rolę pełni inżynieria, wspomagana również przez działania Akademii Inżynierskich, istniejących w krajach o rozwiniętych gospodarkach, przemysłach i rolnictwie. Inżynier to nie tylko ten, który coś stworzył, wyprodukował, ale to człowiek o szerokich horyzontach, który patrzy czy to co tworzy służy dobru człowieka. Wojna, która toczy się za naszymi plecami i te dramatyczne obrazy, dobitnie pokazujące jak łatwo jest zniszczyć dorobek twórców techniki. Nie po to jednak tworzymy, żeby niszczyć, tylko żeby budować i się rozwijać – podsumowała wystąpienia uczonych i praktyków Ewa Mańkiewicz-Cudny.

Konferencja była transmitowana na żywo dzięki spółce NOT Informatyka, która od 2012 r funkcjonuje w strukturach FSNT-NOT. Inżynierska firma stworzyła doskonały system informatyczny i wiele aplikacji do wspierania działalności statutowej federacji i tworzących ją stowarzyszeń. Dzięki tym narzędziom z powodzeniem można było przeprowadzić on-line centralne obchody Światowego Dnia Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju

Jolanta Czudak