Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Sztuczna inteligencja wspomaga obróbkę powierzchni

Dzięki innowacyjnemu zaworowi PowerLine Rösler osiąga znaczną poprawę w obróbce strumieniowo ściernej. Niedawno opracowany „inteligentny” zawór płaszczowy zapewnia automatyczne dostosowanie intensywności śrutowania turbin do różnych wymagań obróbki strumieniowo ściernej. Zapewnia to optymalne warunki pracy.

Regulacja odbywa się niezależnie od prędkości obrotowej turbiny i bez czasochłonnej ręcznej regulacji przepływu ścierniwa. W związku z tym awarie wyposażenia i błędy operatora są prawie całkowicie wyeliminowane, a ogólne bezpieczeństwo procesu i sprzętu jest znacznie poprawione. Ta optymalizacja procesu, wraz z niższym zużyciem ścierniwa i mniejszym nakładem energii, skutkuje wysoką opłacalnością procesu obróbki strumieniowo-ściernej.

Czytaj więcej: https://www.sigma-not.pl/publikacja-148766-sztuczna-inteligencja-wspomaga–obr%C3%B3bk%C4%99-powierzchni-przeglad-techniczny-2024-5.html