Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Technologia produkcji folii wodorozpuszczalnej metodą ekstruzji z rozdmuchem