Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Technologie cyfrowe dla seniorów

Technologie cyfrowe dla osób starszych zapewniające im dalsze życie w dobrym zdrowiu – to tegoroczne hasło opracowane przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (International Telecommunication Union, ITU) dla tegorocznych Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego. Polskie Towarzystwo Informatyczne, jako organizator obchodów tego dnia w Polsce, postanowiło, iż będziemy dyskutowali o tym problemie w znacznie szerszym kontekście, bo jeśli technologie są dla osób starszych, to są też dla wszystkich. Jeśli mają zapewnić dobre zdrowie, to dotyczy wszystkich bez względu na wiek. A hasło ITU dotyczy tylko IT dla ludzi starszych. Dzisiaj jest czas na inwestowanie w technologie przełomowe, służące rozwojowi różnych obszarów.

Spojrzeliśmy na ostatnie rankingi Polski obejmujące upowszechnianie i budowę nowoczesnych usług cyfrowych i doszliśmy do wniosku, że będziemy kontynuowali nasze zeszłoroczne hasło, jako bazę naszej głównej konferencji. Będziemy więc poruszali się w ramach Polski w technosferze przyszłości według Stanisława Lema. W tym roku obszarem naszego zainteresowania będą przełomowe technologie teleinformatyczne. Jeśli chcemy osiągnąć znaczący postęp w jakości usług cyfrowych w bezpiecznym przetwarzaniu i udostępnianiu informacji, to kluczowe jest przedyskutowanie, które technologie są dla nas wyzwaniem i jednocześnie stwarzają szansę na rozwój firm i kompetencji informatyków.

Omawialiśmy więc problem niezbędnego postępu w tworzeniu zaawansowanego oprogramowania, czyli kierunków rozwoju współczesnej inżynierii oprogramowania, przez który to obszar poprowadził nas prof. Cezary Orłowski (dyrektor IBM Center for Advanced Studies on Campus w Wyższej Szkole Bankowej)i zaproszeni przez niego paneliści. Rozwój najnowszych trendów – Internetu rzeczy (Internet of Things), Internetu zachowań (Internet of Behaviour), sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence) czy też rozproszonych mechanizmów przetwarzania (Distributed Cloud) – staje się możliwy jedynie przy odpowiednim wsparciu inżynierii oprogramowania. Dlatego też w trakcie tego bloku konferencyjnego zaprezentowane zostały metody i techniki tworzenia nowoczesnego oprogramowania oraz niezbędne do tego kompetencje, bardzo dziś poszukiwane na rynku pracy. 

Główne obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego odbyły się 11 maja br. Konferencja Przełomowe technologie teleinformatyczne i Wielka Gala odbyły się tego dnia w Centrum Nauki Kopernik. W trakcie obecnej edycji, podobnie jak rok wcześniej, dyskutowano o najnowszych trendach technologicznych, kształtujących nadchodzącą rzeczywistość.

Ubiegłoroczna sesja o informatyce kwantowej cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, więc w tym roku postanowiliśmy przeprowadzić debatę pod kierunkiem prof. Mirosława Kutyłowskiego (Katedra Podstaw Informatyki Politechniki Wrocławskiej) i jego gości o kryptografii kwantowej. To jest obszar immanentnie związany z cyberbezpieczeństwem naszych rozwiązań. Staramy się szukać odpowiedzi na pytania: wobec jakich najgroźniejszych wyzwań złamania siły produktów kryptograficznych stoimy obecnie w naszym kraju? Czy są to metody kwantowe?

Przełomową technologią, na której bazuje wiele usług medycznych i publicznych jest przetwarzanie w chmurze.  Podstawowa wątpliwość dotyczy tego, czy usługi chmury obliczeniowej zapewniają odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa i ciągłość działania? Dyskusję poprowadził Lech Jachowicz (ISSA Polska), a wzięli w niej udział zarówno eksperci od zagadnień technologicznych, jak i prawa.

I wreszcie kręgosłup przyszłych usług i rozwiązań przemysłowych, czyli technologia 5G, krytyczna dla rozwoju gospodarki 4.0 i Internetu rzeczy. Zastanawialiśmy się, jakie szanse daje nam budowa tej sieci w standardach Open Ran, a wykład wprowadzający wygłosił Adam Chmielowski (dyrektor sprzedaży w IS-Wireless). W trakcie tego bloku konferencyjnego zaprezentowane zostały współczesne trendy rozwojowe systemów IoT oraz systemów komunikacji. Omówiono także wpływ tych technologii na rozwój społeczny i gospodarczy oraz potrzeby kompetencyjne.

Jak widać omawiane technologie są ze sobą mocno powiązane i dlatego zaprezentowaliśmy je wspólnie, aby zdać sobie sprawę jak wiele jest współzależności w rozwoju teleinformatyki i tworzonych usług cyfrowych. A po zakończeniu części konferencyjnej był czas na wymianę poglądów w gościnnej przestrzeni Centrum Nauki Kopernik.

Można się zastanawiać, dlaczego wśród wybranych przez nas technologii sztucznej inteligencji nie ma ….. i tu można by dalej wymieniać. Będziemy się starali uzupełniać te luki webinariami omawiającymi najbardziej gorące tematy, jak najbliżej momentu ich zaistnienia w dyskusji publicznej. Ostatnio dyskutowaliśmy o dostępności danych i zabezpieczeniach systemów teleinformatycznych w stanie zagrożenia, a planujemy kolejne webinarium o kwestiach cyfryzacji usług dotychczas papierowych. Jest jeszcze przed nami podsumowanie, może w czerwcu, tworzącego się systemu doręczeń elektronicznych i dalej życie jest nieprzewidywalne.

Zapraszamy też do bezpłatnej prenumeraty naszego kwartalnika Domena,którego pierwszy numer ukazuje się przed tegorocznymi obchodami ŚDSI. Czasopismo jest dystrybuowane wyłącznie w wersji elektronicznej i ma ambicję stać się czasopismem problemowym polskiej teleinformatyki.

prof. Mirosława Kutyłowski