Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Tomasz Detka – Wyróżniony Inżynier 2021, kategoria: KONSTRUKCJE

Początek 2022 r. obfituje w różnorodne wydarzenia, także o negatywnym znaczeniu dla rynku energii i transportu. Podejmowane działania na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej, w tym także dekarbonizacji transportu drogowego (odpowiada za ok. 70% emisji z transportu), niespodziewanie jednak zderzyły się z tragicznym wydarzeniem: inwazją Rosji na Ukrainę. Skutkiem jest m.in. skokowy wzrost cen paliw.

Choć obecnie głównym celem jest szybkie wdrożenie środków pozwalających na ograniczenie dostaw surowców energetycznych z Rosji, to możemy też łatwo uświadomić sobie szansę na zwiększenie niezależności energetycznej (w powiązaniu z redukcją emisji!), którą – pod warunkiem odejścia od węgla – w długiej perspektywie oferuje transport elektryczny. Ale samo przejście na paliwa alternatywne nie rozwiąże wszystkich współczesnych potrzeb naszej mobilności. Rosnąca liczba pojazdów, szczególnie w dużych miastach, wymaga nowych, systemowych rozwiązań, w tym promowanie transportu zbiorowego, podwyższanie opłat parkingowych i tworzenie stref czystego transportu.

W ramach Grupy Badawczej Nowych Technologii w Motoryzacji, interdyscyplinarny zespół konstruktorów, programistów, elektryków i elektroników realizuje prace, które pozwalają uczynić transport bardziej przyjaznym dla środowiska i ludzi. Nasze laboratoria testują pojazdy i ich komponenty, zapewniając, że te – po dopuszczeniu do obrotu – spełnią wymagania związane z czynnym i biernym bezpieczeństwem, z kompatybilnością elektromagnetyczną, emisją hałasu, pojazdami autonomicznymi i innymi aspektami. Dokładamy swoją „cegiełkę” do trwającej rewolucji w motoryzacji.

Tomasz Detka - Wyróżniony Inżynier 2021, kategoria: KONSTRUKCJE