Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Trendy technologiczne na 2024

W roku 2024 technologia wkracza w nową erę, łącząc potęgę sztucznej inteligencji, bezpieczeństwo cyfrowe, konwergencję technologii, zaawansowane sieci 5G i przełomowe obliczenia kwantowe. Jak te globalne trendy wpłyną na polskie firmy?

Trendy technologiczne 2024 roku obiecują znaczące zmiany w sposobie, w jaki polskie firmy prowadzą działalność. Od AI po bezpieczeństwo cyfrowe, konwergencję technologii, sieci 5G i obliczenia kwantowe – każdy z tych elementów będzie miał wpływ na przyszłość biznesu w Polsce.

Demokratyzacja AI

Trend demokratyzacji sztucznej inteligencji (AI) w 2024 roku będzie miał znaczący wpływ na działalność firm w Polsce. Rozwój AI wpłynie na zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskich firm. Dzięki dostępowi do opartych na tej technologii narzędzi, firmy będą mogły wdrażać nowe rozwiązania, które poprawią ich produktywność i efektywność. Przykładowo, AI może być wykorzystana do automatyzacji procesów, optymalizacji produkcji czy personalizacji ofert dla klientów.

Trend ten stworzy także nowe możliwości dla rozwoju polskich firm. AI może być wykorzystana do tworzenia innowacyjnych produktów i usług, a także do wejścia na nowe rynki. Przykładowo, AI może być wykorzystana do rozwoju leków, stworzenia rozwiązań logistycznych czy spersonalizowanego marketingu. Firma produkująca elektronikę może wykorzystać AI do automatyzacji procesów produkcyjnych, co umożliwi jej obniżyć koszty i zwiększyć wydajność. Przedsiębiorstwo świadczące usługi finansowe może natomiast wykorzystać AI do personalizacji ofert dla klientów, co pozwoli jej zwiększyć sprzedaż i zadowolenie klientów.

– Oczywiście, trend demokratyzacji AI niesie również ze sobą pewne wyzwania. Firmy muszą być świadome potencjalnych zagrożeń związanych z wykorzystaniem AI, takich jak automatyzacja miejsc pracy czy dyskryminacja. Jednak, przy odpowiednim przygotowaniu, firmy mogą wykorzystać AI do osiągnięcia sukcesu w biznesie – zauważa Michał Grzegorzewski, Head of Solution Architects and Services Delivery w Fujitsu Poland.

Uproszczenie procesów cyberbezpieczeństwa

Trend uproszczenia technologicznego w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego w 2024 roku będzie miał także znaczący wpływ na działalność firm w Polsce.

– Trend ten może doprowadzić do zwiększenia koncentracji polskich firm na bezpieczeństwie w multi-chmurze i hybrydowych środowiskach IT. Firmy będą musiały wdrożyć odpowiednie rozwiązania bezpieczeństwa, aby chronić swoje dane i systemy w złożonym środowisku chmurowym. Ponadto, trend uproszczenia technologicznego może pomóc polskim firmom w redukcji kosztów. Firmy będą mogły zaoszczędzić na kosztach utrzymania i zarządzania złożonymi systemami IT. To również szansa na to, aby zwiększyć elastyczność polskich firm w adaptacji do nowych innowacji. Firmy będą mogły szybciej i łatwiej wprowadzać nowe technologie, nie martwiąc się o ich złożoność i bezpieczeństwo – podkreśla Michał Grzegorzewski.

Jak zauważają eksperci Fujitsu, oczywiście, trend uproszczenia technologicznego niesie również ze sobą pewne wyzwania. Firmy muszą być świadome potencjalnych zagrożeń związanych z uproszczeniem systemów IT, takich jak wzrost ryzyka związanego z koncentracją danych w chmurze czy zwiększone trudności w zarządzaniu bezpieczeństwem w złożonym środowisku chmurowym. Aby zminimalizować te zagrożenia, firmy muszą wdrożyć odpowiednie rozwiązania bezpieczeństwa i przeprowadzić szkolenia dla pracowników.

Konwergencja technologii

Kolejnym istotnym trendem jest konwergencja technologii. To zjawisko może doprowadzić do lepszego zrozumienia przez polskie firmy dynamiki rynku i potrzeb konsumentów. Firmy będą mogły wykorzystać AI i cyfrowe bliźniaki (digital twins) do analizowania danych społecznych, takich jak dane demograficzne, zachowania zakupowe i opinie klientów. Dzięki temu, przedsiębiorcy mają szansę tworzyć bardziej dostosowane usługi i produkty, które będą lepiej odpowiadać potrzebom klientów.

– Odpowiednia konwergencja AI i technologii digital twins może także pomóc w tworzeniu skuteczniejszych polityk i strategii. Firmy będą mogły wykorzystać modele do prognozowania zachowań konsumentów i klientów biznesowych. To pozwoli firmom podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe, które będą uwzględniać różnorodność behawioralną i społeczną – zauważa Michał Grzegorzewski.

Analogicznie do przykładów dla pozostałych trendów, warto zauważyć, że firma produkująca elektronikę może wykorzystać modele społeczne do prognozowania popytu na nowy produkt, co przekłada się na to, że będzie mogła zoptymalizować produkcję i dystrybucję, aby uniknąć nadprodukcji lub niedoboru. Zaś firma świadcząca usługi finansowe może wykorzystać modele społeczne do prognozowania ryzyka kredytowego. Dzięki temu zespół zarządzający może podejmować bardziej świadome decyzje kredytowe, które będą zmniejszać ryzyko strat. AI może być także wykorzystana do poprawy efektywności zarządzania miastami i gminami, a także do angażowania obywateli w procesy decyzyjne.

Jak wszystkie inne zjawiska rynkowe, trend konwergencji technologii niesie również ze sobą pewne wyzwania. Firmy muszą być świadome potencjalnych zagrożeń związanych z wykorzystaniem AI i cyfrowych bliźniaków, takich jak dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne, płeć czy orientację seksualną oraz nieprecyzyjne informacje i dezinformacja.

Prywatne sieci 5G

Trend rozwoju sieci 5G w 2024 roku będzie skupiał się na znaczącym postępie w technologii prywatnych sieci 5G, szczególnie dzięki technologii fali milimetrowej (mmWave). Ta technologia przynosi obietnicę ultra-szybkich prędkości danych i minimalnej latencji, co otwiera nowe możliwości.

Technologia mmWave może być wykorzystana do sterowania dronami w czasie rzeczywistym, co pozwoli na bardziej precyzyjne i bezpieczne operacje, takie jak inspekcje przemysłowe czy transport towarów. Może być wykorzystana do sterowania robotami w złożonych środowiskach, takich jak fabryki czy szpitale, czy do przesyłania danych medycznych w czasie rzeczywistym, co umożliwia świadczenie bardziej wydajnych i efektywnych usług medycznych. Eksperci Fujitsu widzą też jej potencjalne wykorzystanie do automatyzacji procesów logistycznych i produkcyjnych, co umożliwi poprawę wydajności i bezpieczeństwa. Technologia mmWave może pomóc firmom w zwiększeniu efektywności i bezpieczeństwa operacyjnego, jednocześnie przyspieszając transformację cyfrową i innowacyjność.

Obliczenia kwantowe i AI – wzajemna synergia

Integracja obliczeń kwantowych i sztucznej inteligencji ma ogromny potencjał do przyspieszenia postępów w obu obszarach. Obliczenia kwantowe mogą być wykorzystane do trenowania modeli AI w sposób, który jest znacznie szybszy i bardziej wydajny niż tradycyjne metody. To może prowadzić do rozwoju nowych, bardziej zaawansowanych modeli AI, które mogą być wykorzystywane do rozwiązywania złożonych problemów w wielu dziedzinach.

Obliczenia kwantowe mogą znacząco przyspieszyć symulowanie złożonych procesów chemicznych, co może przyspieszyć rozwój nowych leków, ale mogą być także wykorzystywane do analizowania dużych zbiorów danych w sposób, który jest znacznie szybszy i dokładniejszy niż tradycyjne metody. AI z kolei może być wykorzystana do zarządzania złożonymi systemami obliczeniowymi kwantowymi. To może pomóc w zwiększeniu niezawodności i wydajności tych systemów.

W Polsce, wykorzystanie obliczeń kwantowych w połączeniu z AI może znacząco wpłynąć na rozwój innowacji w różnych branżach. Firmy mogą wykorzystać tę technologię do rozwiązania bardziej złożonych problemów i tworzenia bardziej zaawansowanych technologii.

– Oczywiście, pełne wykorzystanie obliczeń kwantowych będzie wymagać dalszych badań i rozwoju. Obecne systemy obliczeniowe kwantowe są jeszcze w fazie rozwoju i mają pewne ograniczenia. Jednakże, postępy w tej dziedzinie są szybkie i możliwe, że w nadchodzących latach obliczenia kwantowe staną się powszechną technologią – podkreśla Michał Grzegorzewski.

fot. Pixabay