Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Uczestnik powstania listopadowego

Podczas Powstania Listopadowego Józef Bem zyskał sławę w starciach z wojskami rosyjskimi pod Iganiami, Ostrołęką oraz podczas obrony Warszawy. Zaprezentował niezwykły kunszt wojskowy. Brawurowe szarże artylerii konnej pod jego dowództwem przyniosły mu nominację na stopień generała brygady i Złoty Krzyż Virtuti Militari. Naczelny wódz gen. dyw. Jan Zygmunt Skrzynecki (1786–1860, drugi wódz naczelny powstania listopadowego) na polu bitwy pod Iganiami mianował majora Józefa Bema podpułkownikiem, a na jego wniosek odznaczył wielu żołnierzy dzielnej baterii. Po tej bitwie ppłk Józef Bem stał się sławny w całej armii. Dzięki celnemu ogniowi baterii kierowanej przez ppłk. Bema także w kolejnym starciu, pod miejscowością Przetycz, wojska rosyjskie zmuszone zostały do odwrotu. Podobny scenariusz miał miejsce również w kilku innych potyczkach m.in.: pod wsią Długosiodło (w powiecie wyszkowskim), nad rzeką Orzyc, pod Rużem oraz Złotorią.

Bronisław Hynowski

Czytaj więcej: https://www.sigma-not.pl/zeszyt-7517-przeglad-techniczny-2024-6.html

Pomnik ku czci szarży artylerii lekkokonnej gen. J. Bema w bitwie pod Ostrołęką 1831 r.