Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Ukryta korozja – niewidoczny wróg samolotów

dr hab. inż. Andrzej Katunin, prof. PŚ

członek Akademii Młodych Uczonych PAN

Streszczenie: Ukryta korozja jest specyficznym rodzajem degradacji elementów statków powietrznych, występująca przede wszystkim w połączeniach nitowych. Z uwagi na jej propagację od środka, jedyne obserwowalne na powierzchni ślady to niewielkie odkształcenia w zakresie kilkudziesięciu do kilkuset mikrometrów. Zjawisko jest nazywane efektem poduszki i nie jest widoczne gołym okiem, dlatego do jego wykrycia i oceny wykorzystywane są techniki badań nieniszczących. Technika optyczna D-Sight jest szczególnie skuteczna przy takim zadaniu. W ostatnio przeprowadzonych badaniach z wykorzystaniem tej techniki zademonstrowano możliwość nie tylko wykrycia i lokalizacji tego typu korozji w elementach statków powietrznych, ale również identyfikacji poziomu jej intensywności.

Słowa kluczowe: ukryta korozja, efekt poduszki, samolot, badania nieniszczące

Literatura

[1] Komorowski J.P., Forsyth D.S. 2000. “The role of enhanced visual inspections in the new strategy for corrosion management”. Aircraft Engineering and Aerospace Technology 72: 5-13.

[2] Li L., Chakik M., Prakash R. 2021. “A review of corrosion in aircraft structures and graphene-based sensors for advanced corrosion monitoring”. Sensors 21: 2908.

[3] Nusser J.K., Herzberg E., Stimson D.J., Babish C.A. 2017. “Data-driven corrosion prevention and control decisions for the USAF” in: Proceedings of the Society for Protective Coatings (SSPC 2017) Conference, Tampa, FL, USA.

[4] Cassidy M., Waldie J., Palanisamy S. 2015. “A method to estimate the cost of corrosion for Australian Defense Force aircraft” in: Proceedings of the AIAC16 Sixteenth Australian International Aerospace Congress, Melbourne, Australia.

[5] Katunin A., Lis K., Joszko K., Żak P., Dragan K. 2023. “Quantification of hidden corrosion in aircraft structures using enhanced D-Sight NDT technique”. Measurement 216:112997.

[6] Katunin A., Nagode M., Oman S., Cholewa A., Dragan K. 2022. “Monitoring of hidden corrosion growth in aircraft structures based on D-Sight inspections and image processing”. Sensors 22: 7616.

[7] Katunin A., Synaszko P., Dragan K. 2023. “Automated identification of hidden corrosion based on the D-sight technique: A case study on a military helicopter”. Sensors 23: 7131.

Czytaj więcej: https://www.sigma-not.pl/publikacja-145510-ukryta-korozja-%E2%80%93-niewidoczny-wr%C3%B3g-samolot%C3%B3w-przeglad-techniczny-2023-10.html

Wykonywanie pomiarów symulowanych ognisk ukrytej korozji z wykorzystaniem współrzędnościowej maszyny pomiarowej