Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Uregulują sztuczną inteligencję

Parlament Europejski ogłosił pod koniec 2023 r. wynik negocjacji w sprawie przyjęcia AI Act, który ma na celu uregulowanie systemów sztucznej inteligencji.

To pierwsze na świecie ogólne przepisy, które mają regulować stosowanie sztucznej inteligencji. Ustawa ma na celu zapewnienie, że systemy sztucznej inteligencji chronią prawa podstawowe takie jak: demokracja, praworządność i zrównoważony rozwój środowiska, jednocześnie stymulując innowacje i czyniąc Europę liderem w tej dziedzinie. Nieprzestrzeganie zasad może prowadzić do nałożenia kar w wysokości od 35 mln euro lub 7% globalnego obrotu do 7,5 mln euro lub 1,5% obrotu, w zależności od naruszenia i wielkości firmy.  Uzgodniony tekst będzie teraz musiał zostać formalnie przyjęty zarówno przez Parlament, jak i Radę, aby stać się prawem UE. Parlamentarne komisje ds. rynku wewnętrznego i wolności obywatelskich będą głosować nad porozumieniem na najbliższym posiedzeniu.

Zakazane aplikacje

Uznając potencjalne zagrożenie dla praw obywateli i demokracji ze strony niektórych możliwych zastosowań sztucznej inteligencji, prawodawcy zdecydowali się zakazać:

  • systemów kategoryzacji biometrycznej, które wykorzystują cechy wrażliwe (np. przekonania polityczne, religijne, filozoficzne, orientację seksualną, rasę);
  • dowolnego pobierania obrazów twarzy z Internetu lub nagrań CCTV w celu tworzenia baz danych rozpoznawania twarzy;
  • rozpoznawana emocji w miejscu pracy i instytucjach edukacyjnych;
  • programów z obszaru social scoring (systemu zaufania społecznego) opartych na zachowaniach społecznych lub cechach osobistych;
  • systemów sztucznej inteligencji, które manipulują ludzkim zachowaniem w celu obejścia ich wolnej woli;
  • sztucznej inteligencji wykorzystywanej do odczytywania słabości ludzi (ze względu na ich wiek, niepełnosprawność, sytuację społeczną lub ekonomiczną).

Wyłączenia dotyczące egzekwowania prawa

Negocjatorzy uzgodnili wiele zabezpieczeń i wyjątków od stosowania biometrycznych systemów identyfikacji (RBI) w publicznie dostępnych przestrzeniach do celów egzekwowania prawa, z zastrzeżeniem uprzedniej zgody sądu i ściśle określonych list przestępstw. „Zdalny” RBI byłby wykorzystywany wyłącznie w ukierunkowanym poszukiwaniu osoby skazanej lub podejrzanej o popełnienie poważnego przestępstwa.  RBI „w czasie rzeczywistym” spełniałby rygorystyczne warunki, a jego użycie byłoby ograniczone w czasie i miejscu, do celów stricte oznaczonych, takich jak:

  • ukierunkowane poszukiwania ofiar (uprowadzenia, handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne),
  • zapobieganie konkretnemu i obecnemu zagrożeniu terrorystycznemu, lub lokalizacji bądź, identyfikacji osoby podejrzanej o popełnienie jednego z konkretnych przestępstw wymienionych w rozporządzeniu (np. terroryzm, handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne, zabójstwo, porwanie, gwałt, rozbój z bronią w ręku, udział w organizacji przestępczej, przestępstwo przeciwko środowisku).

Źródło:www.europarl.europa.eu