Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Urządzenia do podnoszenia ładunków instalowane w warsztatach samochodowych – dźwigniki

Urządzenia do podnoszenia ładunków, które najczęściej są instalowane w warsztatach serwisujących pojazdy, to podnośniki do obsługi pojazdów (dźwigniki), wciągarki i żurawie. Tego rodzaju urządzenia, niezależnie od kraju ich pochodzenia, wprowadzane do obrotu i oddawane do użytku na terenie Wspólnoty Europejskiej, muszą spełniać odpowiednie warunki określone przez przepisy prawa. Nabywający podnośniki, wciągarki lub żurawie z zamiarem ich dystrybucji lub eksploatacji powinni mieć świadomość, że takie urządzenia podlegają dyrektywom Unii Europejskiej, a w szczególności dyrektywie maszynowej 2006/42/WE. Powinny mieć oznakowanie CE oraz być zaopatrzone w instrukcje eksploatacji i deklaracje zgodności WE w języku kraju użytkowania.

Adrian Kozak, Starszy Specjalista Urządzeń Transportu Bliskiego Departament Techniki Urząd Dozoru Technicznego

Czytaj więcej: https://www.sigma-not.pl/publikacja-148768-urzadzenia-do-podnoszenia-%C5%82adunk%C3%B3w-instalowane-w-warsztatach-samochodowych–%E2%80%93-d%C5%BAwigniki-przeglad-techniczny-2024-5.html