Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Usługa IP Scan dostępna w Polsce

IP Scan to usługa, która pozwoli przedsiębiorcom na identyfikację poziomu ochrony własności intelektualnej w firmie. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać 90% dofinansowania na tę usługę, czyli do 630 EUR. Urząd Patentowy RP współpracuje z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) przy wdrażaniu i koordynowaniu usługi IP Scan w Polsce.

Usługa IP Scan jest częścią programu SME Fund (Fundusz dla MŚP), który zapewnia dofinansowanie na zgłoszenia znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków. Polacy od kilku lat są w czołówce krajów UE ubiegających się o te środki z EUIPO (w 2023 r. zajęliśmy drugie miejsce pod względem liczby składanych wniosków z wynikiem ponad 4 tys. zgłoszeń). Program SME Fund pozwala zaoszczędzić na opłatach urzędowych związanych z ochroną przedmiotów własności przemysłowej zgłoszonych w Polsce oraz w innych krajach UE, a także do międzynarodowych organów ds. własności intelektualnej.

Aktywa niematerialne wartością firmy

Korzystając zusługi IP Scan przedsiębiorca, we współpracy z ekspertem, zidentyfikuje posiadane zasoby związane z własnością intelektualną i pozna możliwości ich wykorzystania w celu generowania większych zysków w firmie. Raport z usługi IP Scan przygotuje ekspert ds. własności intelektualnej, czyli wykonawca akredytowany przez Urząd Patentowy RP zgodnie z wymogami EUIPO.

Ekspercki raport dla przedsiębiorcy

Raport będzie zawierać informacje i rekomendacje na temat m.in. ochrony wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, tajemnicy przedsiębiorstwa czy możliwości udzielania licencji do posiadanych przedmiotów własności przemysłowej. Wykonawcapomoże również uświadomić przedsiębiorcom ryzyko dotyczące naruszeń własności intelektualnej oraz zrozumieć, jak można temu przeciwdziałać (np. zawierając odpowiednie klauzule w umowach o pracę).

Jak to działa?

Przedsiębiorąca z sektoraMŚP składa wniosek online korzystając z aplikacji EUIPO , następnie po otrzymaniu pozytywnej decyzji Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, zgłasza chęć skorzystania z usługi do Urzędu Patentowego RP pisząc na adres mailowy ipscan@uprp.gov.pl. W dalszej kolejności wybiera wykonawcę z listy zamieszczonej na stronie uprp.gov.pl, podpisuje z nim umowę, co skutkuje opracowaniem przez eksperta Raportu z usługi IP Scan[1].

IP Scan nie jest usługą prawną, jej celem jest dostarczenie wskazówek, jak zarejestrować i wykorzystać własność intelektualną, którą posiada firma na obecnym etapie oraz w przyszłości.

Środki finansowe przeznaczone na usługę IP Scan są ograniczone, więc decyduje kolejność zgłoszeń.


[1] MŚP może otrzymać wsparcie finansowe na usługę IP Scan wyłącznie, jeśli świadczy ją wykonawca z listy zamieszczonej na stronie Urzędu Patentowego RP, procedura szczegółowo opisana jest tutaj.