Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Wacław Romuald Muzykiewicz – Złoty Inżynier 2021, kategoria: NAUKA

Zanim na temat, pragnę wyrazić solidarność z Ukrainą!

Gospodarka Obiegu Zamkniętego, chociaż wpisana w strategie rozwojowe, to ciągle model gospodarczy przyszłości. Cyrkularny cykl życia materiałów zwiększa ich wartość dodaną. Dlatego tak ważny jest recykling, ale i zaawansowane przetwórstwo metali. Recykling, eliminujący odpady oraz obniżający zużycie rud i udział energochłonnych technologii ich przerobu, pozwala ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Uniezależnia wzrost gospodarczy od zasobów naturalnych, staje się instrumentem walki z katastrofą klimatyczną. W branży metali nieżelaznych, również w Polsce, dobrym przykładem jest przemysł aluminiowy, silnie zorientowany na redukcję śladu węglowego. Oparcie produkcji w całości o przetwórstwo złomów aluminiowych prowadzi do oszczędności energii nawet do 95% i blisko 20% redukcji emisji CO2 do środowiska. Takie rozwiązania sprzyjają osiąganiu neutralności klimatycznej, celów w rodzaju „Fit for 55”. W polskim przemyśle miedziowym z kolei, należy dostrzec zasadność dążenia do wzrostu wartości dodanej poprzez zwiększenie udziału głębokiego przetwórstwa. Efektywne wykorzystywanie posiadanych zasobów jest wymogiem zrównoważonego rozwoju. Konstatacje te nabierają wagi z perspektywy ryzyk nieprzewidywalności jutra w świecie, w którym przyszło nam żyć.

Na koniec, refleksja związana z samym plebiscytem. Ta jakże cenna inicjatywa „Przeglądu Technicznego” – szacownej inżynierskiej gazety, sprzed blisko trzydziestu już lat, pięknie wpisuje się w idee dorocznego światowego święta twórców techniki World Engineering Days, obchodzonego w tym roku po raz trzeci. Zaszczytna jest już sama nominacja, a co dopiero znalezienie się w gronie laureatów. Odbieram to wyróżnienie jako dojrzały owoc drzewa swojego zawodowego życia. Dziękuję za każdy oddany głos…

Wacław Romuald Muzykiewicz - Złoty Inżynier 2021, kategoria: NAUKA