Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Walka między prądem stałym i zmiennym

W poprzednim odcinku tego cyklu wspomniałem o tym, jak Nikola Tesla w 1887 r. znalazł sposób na przesyłanie energii elektrycznej na duże odległości poprzez wykorzystanie prądu zmiennego i zasygnalizowałem, że z tą koncepcją w żaden sposób nie chciał się zgodzić twórca pierwszych elektrowni wytwarzających prąd na sprzedaż – Thomas Alva Edison.

Ryszard Tadeusiewicz, prof. AGH

Przeczytaj więcej: https://www.sigma-not.pl/publikacja-146588-walka-mi%C4%99dzy-pradem-sta%C5%82ym-i-zmiennym-przeglad-techniczny-2023-12.html