Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Wielofunkcyjna drukarka 3D

Multifunctional 3D printer

Hubert Żarnowski

Kacper Kaczmarek

Rafał Bajdek

Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim

dr Paweł Sobczak

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie

Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim

Streszczenie:

Artykuł przedstawia projekt i realizację nowoczesnej wielkoformatowej drukarki 3D z systemem kinematyki osi CoreXY. Głównym celem projektu jest opracowanie drukarki umożliwiającej wytwarzanie precyzyjnych elementów, z zastosowaniem zaawansowanych technologicznie rozwiązań w zakresie mechaniki oraz sterowania elektronicznego. Kinematyka CoreXY, stanowiąca serce tego systemu, to innowacyjna metoda sterowania ruchem, pozwalająca na bardzo precyzyjne i szybkie przemieszczanie głowicy drukującej w płaszczyźnie X-Y. Dzięki zastosowaniu dwóch silników sterujących, pracujących synchronicznie, system ten umożliwia jednoczesne i płynne poruszanie się w obu kierunkach, co znacząco przyspiesza proces drukowania przy zachowaniu wysokiej dokładności wydruków.

Słowa kluczowe: druk 3D, wielkoformatowa drukarka

Abstract

The paper presents the design and implementation of a modern large-format 3D printer with a CoreXY axis kinematics system. The main goal of the project is to develop a printer capable of producing precise components, utilizing advanced mechanical and electronic control solutions. CoreXY kinematics, serving as the heart of this system, is an innovative method of motion control, enabling highly precise and fast movement of the printing head in the X-Y plane. By employing two synchronized driving motors, this system allows simultaneous and smooth movement in both directions, significantly speeding up the printing process while maintaining high print accuracy.

Keywords: 3D printing, large-format printer

Literatura przedmiotu

[1] Horowitz Paul, Hill Winfield. 2018. Sztuka elektroniki. Warszawa: WkiŁ. 
[2] Josef Prusa. 2020. Podręcznik Drukowania 3D. Praga: Prusa research a.s.
[3} Projekt Duet3D https://www.duet3d.com/ – dostęp 05.04.2024 r.
[4] Duet z oprogramowaniem RepRap: https://github.com/Duet3D/RepRapFirmware – dostęp 05.04.2024 r.
[5] Dokumentacja techniczna płyty Duet: https://docs.duet3d.com/Duet3D_hardware/Duet_2_family – dostęp 05.04.2024 r.
[6] Z-wooble i jak rozwiązać problem https://all3dp.com/2/3d-printer-z-banding/ – dostęp 05.04.2024r.
[7] https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5bdce4a49edb4208b7b0fffbe4854360/
[8] Projekt i wykonanie prototypu drukarki 3D FFF CoreXY, Marek Matyjewski (WMEiL/ITLMS) Witold Rządkowski (WMEiL/ITLMS), Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)
[9] https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd099e20b8e314c26ba1b447432259aaa/
Przebudowa i modernizacja drukarki 3D w układzie kinematycznym COREXY, Marcin Adamczyk (WM/IMiF) Leszek Wawrzyniuk (WM/IMiF), Instytut Mikromechaniki i Fotoniki (WM/IMiF) Politechnika Warszawska
[10] Stefan Conrad, Thomas Speck,  Falk J Tauber. Tool changing 3D printer for rapid prototyping of advanced soft robotic elements.https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-3190/ac095a

Czytaj więcej: https://www.sigma-not.pl/publikacja-148773-wielofunkcyjna-drukarka-3d-przeglad-techniczny-2024-5.html

Wizualizacja drukarki