Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Wiesław Paluszyński – Złoty Inżynier 2021, kategoria: INFOTECHNOLOGIA

Wiele organizacji podejmuje temat strategii klimatycznych, neutralności emisyjnej, czy innowacji na rzecz klimatu. We wszystkich tych działaniach jest element informatyzacji. Zaczynając od eliminacji papieru w procesach cyfryzacji biznesu i administracji, poprzez zagospodarowanie tzw. elektrośmieci, budowanie niskoenergetycznych rozwiązań czy stosowanie rozwiązań informatycznych w instalacjach inteligentnych miast. Nowoczesne informatyczne systemy zarządzania potrafią wspierać działania związane z obiegiem zamkniętym gospodarki, bilansowaniem gospodarki odpadami.

Dla osiągnięcia globalnych celów konieczne jest zachęcenie wszystkich małych i dużych przedsiębiorców i samorządowców do współpracy i tworzenia innowacyjnych projektów. Trzeba tworzyć o nich i ich efektachbazy wiedzy, a państwo powinno wspierać poprzez mądry mechanizm podatkowy i dotacyjny realizację takich inicjatyw.

W Polsce jesteśmy dopiero na początku tego procesu. Potrzebujemy zamknięcia obiegów, dzięki czemu opanujemy wzrost wydobycia surowców naturalnych i zmniejszymy emisję gazów cieplarnianych.

Dla Polskiego Towarzystwa Informatycznego kluczowy jest obszar działania naszych członków w zakresie nowych technologii i innowacji na rzecz klimatu. Postęp technologiczny, w tym technologie informatyczne, pozwala na myślenie o tym, w jaki sposób rozwijać się bez zwiększania nacisku na środowisko. To tworzenie przedmiotów, które zastępują w domu kilkanaście innych, jak laptopy czy telefony komórkowe.

Przykładem takich działań są programy realizowane przez naszych kolegów z Samsung Electronics Polska: „Samsung inkubator dla klimatu”. 45 startupów stworzyło wielu produktów realizujących cele zrównoważonego rozwoju, jak specjalne aplikacje do wypożyczania potrzebnego sprzętu bez konieczności jego kupowania, projekt środków czystości bez plastikowych odpadów, nowy kanał sprzedaży, innowacyjne powietrzne, kolektory grzewcze.

Jesteśmy na początku drogi, ale informatycy są w tej szpicy widoczni.

Wiesław Paluszyński - Złoty Inżynier 2021, kategoria: INFOTECHNOLOGIA