Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Windy i platformy spod kobiecej ręki

Konkurencję pokonujemy jakością i metodyką komercjalizacji The Commpass – mówi Magdalena Taras, prezeska zarządu Global Lift Polska (GLP). – Uzyskanie przewagi konkurencyjnej nigdy nie jest łatwe. Wymaga drobiazgowych analiz, wnikliwej identyfikacji potrzeb rynkowych, przemyślanej strategii i profesjonalnego zarządzania. Niska cena i półśrodki to już przeszłość. W  świadczeniu usług specjalnego znaczenia liczy się bezpieczeństwo, odpowiedzialność, trwałość i zaufanie klientów.

Działająca od 25 lat w branży dźwigowej spółka Global Lift Polska przechodziła różne okresy. Konkurowanie z gigantami oferującymi montaż wind osobowych i platform wymagało ogromnego wysiłku. Był taki okres, kiedy rosnące zaufanie do usług świadczonych przez firmę GLP nie wpływało jednak na wzrost przewagi konkurencyjnej. Profesjonalne zarządzanie zespołem dawało dobre rezultaty, ale decydująca zmiana nastąpiła po wprowadzeniu metodyki komercjalizacji The Commpass.

– Od jednego z naszych partnerów usłyszałam o skuteczności działania tego narzędzia biznesowego i to była dla nas najlepsza rekomendacja – przekonuje Magdalena Taras. – Przeszliśmy cykl szkoleń z metodyki komercjalizacji The Commpass, trwający pół roku  i staliśmy się liderem na rynku dźwigowym, zwłaszcza jeśli chodzi o wielkowymiarowe platformy towarowe, montowane  w firmach magazynowych, supermarketach oraz u producentów wielu gałęzi przemysłowych – dodaje.

Innowacyjne rozwiązania i plan komercjalizacji

Global Lift Polska ma najbardziej skuteczne i nowoczesne rozwiązania technologiczne. Pozwalają na montaż platformy w dogodnym miejscu i najazd na platformę z każdej strony. Stalowe konstrukcje stały się prawdziwym hitem na rynku branży dźwigowej.

– Najnowszym naszym produktem jest nowatorska platforma, na którą będzie mógł wjeżdżać tir z całym ładunkiem, a towar już w tym miejscu zostanie rozładowywany – podkreśla prezeska GLP. – Nie muszę wyjaśniać jak usprawnia to cały proces i jakie znaczenie ma dla klienta. Dzięki szkoleniom, które podjęliśmy w ramach 9-etapowego cyklu komercjalizacji The Commpass, rozwiązywaliśmy wszystkie problemy i zagrożenia w firmie, koncentrując się na korzyściach i szansach. To nam pozwoliło na ugruntowanie dominującej pozycji GLP na rynku.

Firma wypracowała misję I filozofię działania. „Likwidacja barier wysokości z zachowaniem najwyższej jakości” towarzyszy zespołowi. W Global Lift Polska wszystko zaczęło się układać jak przysłowiowe klocki LEGO. Bardzo szybko przyniosło to konkretne efekty firmie, a także klientom, którzy dostrzegli korzyści i nowe perspektywy  otwierające się przed nimi w biznesie

Lider w zespole

Menadżer komercjalizacji pełni zasadniczą rolę w firmie. Jest liderem w zespole, odpowiedzialnym za kilka procesów jednocześnie, między innymi analizy rynku, prace nad produktem, solidne wyliczenia i prognozy oraz cały szereg strumieni marketingowych i sprzedażowych. Do tego dochodzi dobór kadry i realizacja konkretnego projektu.

– Ja zarządzam firmą, ale jednocześnie jestem menadżerem komercjalizacji – informuje Magdalena Taras, związana z Global Lift Polska od 15 lat. – Poznałam dokładnie specyfikę firmy i przeszłam w niej wszystkie szczeble, aż do funkcji prezesa. Trafiłam tu na trzecim roku studiów politologii i zarządzania projektem. Na początku tłumaczyłam z języka włoskiego dokumenty techniczne… i tak już tu zostałam. Macierzysta firma GLP ma siedzibę w Mediolanie, a GLP jako jej córka działa w Polsce.

Magdalena Taras, na początku, tłumacząc na język polski wszystkie niuanse techniczne i technologiczne zyskała wiedzę niezbędną do kierowania tak specjalistyczną firmą, w której decyzje projektowe i montażowe należą oczywiście do inżynierów. Jednym z kluczy jest wzajemne zaufanie z inżynierami, mechanikami i konserwatorami, bo przy tego typu produktach w branży dźwigowej, najważniejszy jest profesjonalizm i najwyższa jakość świadczonych usług.

Obecnie zadowoleni klienci wracają do firmy z kolejnymi zamówieniami. Co ciekawe, nie targują się o cenę, bo wiedzą, że na bezpieczeństwie i trwałości nie można oszczędzać. Znane są przypadki, że wybór najtańszej oferty kończył się dla inwestora dramatycznie. Ostatnio takie zdarzenie miało też miejsce na Mazowszu, gdzie przy budowie szybu windy zginął człowiek.

– Takich szybów przy budowie wind osobowych czy platform nie mogą wykonywać osoby przypadkowe – przestrzega prezeska GLP. – My takie inwestycje realizujemy na terenie całej Polski, angażując do tego podwykonawców, wyłącznie z posiadanymi uprawnieniami. Tego wymaga nasza odpowiedzialność wobec zamawiającego.

W czasie szkoleń z metodyki komercjalizacji The Commpass, aspekt bezpieczeństwa traktowany był priorytetowo na równi z kompetencjami zawodowymi. Każda inwestycja GLP przed oddaniem do eksploatacji przechodzi bardzo skrupulatne kontrole Urzędu Dozoru Technicznego, aby dodatkowo wyeliminować nawet najdrobniejsze ryzyko.

Serwisowanie wpisane w umowę

Rzetelna firma nie kończy kontaktu ze swoim klientem po zrealizowaniu zamówienia. Dźwigi osobowe i towarowe wymagają konserwacji, a czasem także naprawy. Żaden sprzęt nie jest bowiem wieczny i czasami się psuje. Partnerami firmy Global Lift Polska są producenci wysokiej jakości urządzeń i stalowych konstrukcji do montażu wind i platform z Włoch i Hiszpanii. Części zamienne czy inne elementy dostarczane są błyskawicznie, jeśli tylko zachodzi taka potrzeba. Szybkie i skuteczne serwisowanie urządzeń wyróżnia firmę GLP w branży dźwigowej.

– Docierają do nas informacje, że takie podejście nie zawsze jest standardem w naszej branży – zauważa prezeska. – Nie wszyscy deklarują usługi serwisowe, tym bardziej przez cały okres użytkowania urządzenia. To powoduje różne przestoje u inwestorów, na skutek pojawiających się awarii. Czasami na taką naprawę trzeba czekać bardzo długo, co naraża użytkowników wind i platform na poważne straty finansowe. W przypadku naszej firmy takie sytuacje nigdy się nie zdarzają. Na wszystkie sygnały reagujemy błyskawicznie, ale muszę przyznać, że jest ich niewiele, bo nasze urządzenia są wykonane z najlepszych materiałów i montowane przez profesjonalne zespoły.

Solidna firma nie może ryzykować utratą wiarygodności pod żadnym względem, zwłaszcza jeśli jest liderem w branży dźwigowej na rynku. I tak windy i platformy spod kobiecej ręki dają gwarancję trwałego i długiego użytkowania.

Jolanta Czudak

Zdjęcia: GLP

Misja GLP znalazła również naturalne i szerokie odbicie w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Firma, jako producent platform, jest w stanie zamontować urządzenie niemal w każdych okolicznościach. W ciągu ostatniego roku stała się partnerem strategicznym Fundacji Integracja, największej organizacji pozarządowej wspierającej między innymi systemowe likwidowanie barier dla osób niepełnosprawnych. Efektem współpracy jest Poradnik Windowy, który krok po kroku prowadzi do uzyskania wsparcia finansowego od Banku Gospodarstwa Krajowego na zakup i montaż platform.  – Publiczne finansowane inwestycji, które dostosowują budynki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, opiekunów z małymi dziećmi lub osób starszych jest przełomem. Zaproszenie nas do tak ważnego działania, jest uruchomieniem tego drugiego, wrażliwego i troskliwego „płuca” firmy – mówi Magdalena Taras. Global Lift Polska pokaże swoje rozwiązania na Forum Dostępności w listopadzie 2023 r. na terenie Targów Poznańskich.

Windy i platformy spod kobiecej ręki
Magdalena Taras, prezeska zarządu Global Lift Polska (GLP)