Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Witold Rzepiński – Srebrny Inżynier 2021, kategoria: INNOWACJE

Dzięki osobistym kontaktom z najlepszymi ośrodkami hodowli bydła mlecznego HF w Europie i wyjazdami studyjnymi dla rolników jakie organizowałem, udało się utworzyć zagłębie nowoczesnej technologii produkcji mleka na Kurpiowszczyźnie, w konsekwencji zapewnienie egzystencji wielu rodzin rolniczych. Na najgorszych glebach w kraju udało się wdrożyć uprawę kukurydzy i szlachetnych mieszanek traw. Intensywna produkcja mleka stanowi obciążenie dla środowiska naturalnego, jednak charakteryzuje się ono naturalnym buforem, dlatego trzeba je wesprzeć odpowiednimi działaniami. Aktualnie organizowane jest wsparcie budowy biogazowni rolniczych.

Moim zdaniem, biogazownia rolnicza powinna być elementem technologii produkcji mleka. Pozwala na to technologia produkcji biogazu wyłącznie z gnojowicy firmy Biolectric. Wspomniana technologia znacznie ogranicza produkcję gazów złowonnych, a produkowany z gnojowicy poferment jest nawozem naturalnym o wysokich parametrach nawozowych, a dodatkowo nie zakwasza gleby. W znacznej części eliminuje to koszty zakupu nawozów do produkcji pasz objętościowych.

Produkowana energia cieplna i elektryczna całkowicie eliminuje koszty implementacji technologii w gospodarstwie rolnym, a produkowana energia elektryczna netto jest dodatkowym dochodem dla gospodarstwa mlecznego.

Istotą funkcjonowania biogazowni rolniczych jest produkcja energii elektrycznej i ciepła oraz ochrona środowiska. Modelowym rozwiązaniem może być biogazownia rolnicza o mocy 44 kWe w gospodarstwie Ryszarda Tomaszewskiego w Bąbalicach.

Witold Rzepiński - Srebrny Inżynier 2021, kategoria: INNOWACJE