Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Wsparcie finansowe dla firm

Rozmowa z Dariuszem Budrowskim, prezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

– Jaki jest udział PARP w realizacji programów z nowej perspektywy finansowej?

– PARP jest zaangażowana w trzy programy. Pierwszy – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – jest największym krajowym programem wspierania rozwoju innowacyjności w UE, jego budżet sięga aż 7,9 mld EUR. Przedsiębiorcy wyczekiwali już uruchomienia pierwszych konkursów grantowych w ramach nowej perspektywy finansowej. Wierzę, że nasza oferta spełni ich oczekiwania w zakresie finansowania prac badawczo- -rozwojowych (B+R) oraz wdrażania nowych rozwiązań w firmach i organizacjach. Korzyści z dostępu do nowej puli kapitału należy rozpatrywać oczywiście w szerszym ujęciu – rozwój naszych rodzimych firm przekłada się na zwiększenie poziomu innowacyjności i zaawansowania technologicznego całej polskiej gospodarki. PARP jest zaangażowana w realizację dwóch z czterech priorytetów FENG: „Wsparcie dla przedsiębiorców” oraz „Środowisko sprzyjające innowacjom” o łącznym budżecie2,82 mld EUR i pieniądze te będziemy systematycznie przekazywać polskim przedsiębiorcom. Pierwszy uruchomiony w „Ścieżce SMART” nabór cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, co pokazuje, jak środki unijne mogą przyczynić się do dalszego rozwoju polskich firm. Będziemy także realizowali zadania z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) oraz Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). W programie FERS na wsparcie przedsiębiorców przeznaczono 1,37 mld zł, w FEPW – ponad 1,39 mld EUR. W ramach tych trzech programów, w których realizację jest zaangażowana PARP, przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli uzyskać wsparcie na działalność badawczo- -rozwojową, wdrożenie innowacji, projektowanie produktów i usług, rozpoczęcie działalności, automatyzację i robotyzację, transformację w kierunku GOZ, działalność zagraniczną czy szkolenia i doradztwo.

– Pierwsze nabory zostały już ogłoszone, kolejne przed nami. Proszę przybliżyć informacje o aktywnych naborach.

– Tak, w lutym uruchomiliśmy pierwszy nabór do konkursu „Ścieżka SMART”. Przedsiębiorcy mogli składać wnioski do 9 maja, a obecnie prowadzimy już drugi nabór do tego konkursu, który skierowany jest do mikro-, małych i średnich firm, mających potencjał i chcących rozwijać się m.in. poprzez badania, innowacje produktowe lub procesowe w zakresie produkcji. Wesprzemy ich w cyfrowej transformacji i umiędzynarodowianiu biznesu, ale naszym celem jest także promowanie działania firm w modelu zrównoważonego rozwoju. Z naszego punktu widzenia wspieranie w rozwoju firm MŚP jest niezwykle istotne, ponieważ sektor ten wytwarza blisko połowę PKB.

Do 21 czerwca przyjmujemy wnioski do konkursu „Platformy startowe dla nowych pomysłów” z programu FEPW. Obecny nabór, o budżecie 120 mln zł, skierowany jest do ośrodków innowacji z Polski Wschodniej, które wraz z innymi instytucjami otoczenia biznesu stworzą platformy startowe zapewniające indywidualne wsparcie nowo powstałych przedsiębiorstw. Przewidziane jest wsparcie ośrodków innowacji oraz instytucji otoczenia biznesu, w tym sieci EDIH (Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych), które wspomogą firmy w działalności innowacyjnej i procesie transformacji cyfrowej. Zamknęliśmy nabór dla Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych, które będą wspierać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w zakresie wdrażania najnowszych rozwiązań cyfrowych w działalności biznesowej. Po wyborze operatorów, jeszcze w tym roku firmy będą mogły korzystać z ich bezpłatnych usług, które przyczynią się do wypracowania zmian i wprowadzenia najnowszych technologii w firmie. Od 30 maja 2023 r. dostępny będzie nabór dla klastrów. O wsparcie ze środków unijnych będą mogli wnioskować koordynatorzy zarówno Krajowych Klastrów Kluczowych, jak i ponadregionalnych klastrów kluczowych. Środki będą przeznaczone na rozwój oferty usługowej na rzecz członków klastra w zakresie B+R+I (badania, rozwój i innowacje). Niedawno ogłosiliśmy konkurs z programu dedykowanego Polsce Wschodniej – Wzornictwo w MŚP. Jego celem jest kompleksowe wsparcie firm z sektora MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania ich oferty do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenie atrakcyjności ich produktów i usług, co w efekcie przyczyni się do poprawienia pozycji rynkowej tych przedsiębiorców. Lepiej zaprojektowane produkty mają większą szansę na sukces na rynku. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać nawet 3 miliony złotych na opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie. Wkrótce uruchomimy również inne działania, które pozwolą pozyskać środki m.in. na rozwój start-upów, ekspansję zagraniczną czy automatyzację i robotyzację. Dlatego zachęcam do śledzenia na bieżąco naszej oferty na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dariuszem Budrowskim
Dariusz Budrowski, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.