Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Wszystko zaczęło się w Kobierzycach

Sto lat temu (czerwiec 1924) austriacki filozof Rudolf Steiner wygłosił w Kobierzycach koło Wrocławia cykl wykładów, co uznaje się za narodziny rolnictwa ekologicznego i biodynamicznego.

W stulecie tego wydarzenia Stowarzyszenie Demeter Polska zorganizowało, wspólnie z partnerami: Polskim Towarzystwem Antropozoficznym i Koalicją Żywa Ziemia, konferencję pt. 100-lecie rolnictwa biodynamicznego i ekologicznego. Konferencję objęli patronatami honorowymi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Zachowanie równowagi środowiskowej zależy od ograniczenia konwencjonalnych metod upraw i produkcji rolniczej oraz stosowania chemicznych środków ochrony roślin, takich jak pestycydy, herbicydy i fungicydy. Degradacja gleby przy znacznej chemizacji nawozami mineralnymi, biocydami czy regulatorami wzrostu prowadzi do utraty bioróżnorodności. Powoduje też znaczne pogorszenia jakości produkowanych owoców i warzyw – ostrzegali eksperci, uczestniczący w tej konferencji. Brali w niej udział przedstawiciele środowisk naukowych, badacze, rolnicy i zwolennicy rolnictwa biodynamicznego. W swoich wystąpieniach podkreślali, że produkcja rolnicza powinna być prowadzona w taki sposób, aby zapewnić właściwą zdrowotność roślin i zwierząt. Gwarantuje to rolnictwo biodynamicznie, jako rodzaj rolnictwa ekologicznego. Rudolf Steiner uważał, że na uprawy oddziałują m.in. fazy księżyca, pory roku czy też dnia, dlatego zgodnie z nimi powinno toczyć się życie w gospodarstwie. Jako pierwszy spisał i głosił idee zgodności tych zasad z prawami natury i wszechświata.

Wszystkie działania w gospodarstwie podejmowane są zgodnie ze specjalnie opracowanym kalendarzem biodynamicznym, który podaje konkretne dni a czasem nawet godziny odpowiednie do sadzenia poszczególnych roślin – informował Paweł Bietkowski, prezes Stowarzyszenia Demeter Polska, główny organizator konferencji. – W gospodarstwie powinna być zachowana równowaga między produkcją roślinną i zwierzęcą, bo tworzy to kompleksowy organizm, w którym środki produkcji rolnej są wytwarzane bezpośrednio na miejscu. Kompost oraz preparaty biodynamiczne, produkowane w takich gospodarstwach odgrywają podstawową rolę w utrzymaniu żyzności gleby i produkcji zdrowej żywności.

Jolanta Czudak

Czytaj więcej: https://www.sigma-not.pl/zeszyt-7517-przeglad-techniczny-2024-6.html