Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Wydarzenia

SMR wchodzi do Polski

KGHM złożył do Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) pierwszy w Polsce wniosek o ocenę technologii SMR – małych reaktorów modułowych, które spółka planuje uruchomić już w 2029  r. Złożenie wniosku do PAA o ocenę technologii SMR amerykańskiej firmy NuScale Power oraz wydanie opinii ogólnej oznacza dla KGHM rozpoczęcie formalnych kroków prowadzących do uruchomienia inwestycji, w której efekcie ma powstać modułowa elektrownia atomowa z sześcioma reaktorami o łącznej mocy 460 MW. 

W opinii prezesa miedziowej spółki, budowa i utrzymanie projektów jądrowych to jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie, a także proceduralnie wątków rozwoju w przemyśle i energetyce. Dlatego KGHM równolegle opracowuje symulator centrum sterowania, w którym przyszli operatorzy tzw. control room’ów będą pracować, uczyć się i nabywać doświadczenie związane z obsługą technologii SMR-ów.  mj

Nowe kierunki studiów

Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii MechanicznejUniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu stworzono kierunek Inżynierię ochrony klimatu, na którym studenci będą się uczyć m.in. o wpływie zmian klimatycznych na rolnictwo, leśnictwo czy energetykę, oceny śladu węglowego i wodnego procesów produkcyjnych, techniki monitorowania atmosfery, adaptacji gospodarki wodnej gleb do zmian klimatycznych czy sposobów łagodzenia skutków zmian klimatu w rolnictwie. Wśród wykładowców na tworzonym kierunkubędą prof. Zbigniew Kundzewicz i prof. Piotr Tryjanowski,współautorzy raportu klimatycznego Międzyrządowego Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) nagrodzonego nagrodą Nobla w 2007 r. boj.

Cyber Science na Śląsku

Dwukierunkowe studia podyplomowe z cyberbezpieczeństwa na Uniwersytecie Śląskim – Cyber Science, uruchomi Interdyscyplinarne konsorcjum naukowo-badawcze Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych. Studia obejmą dwa moduły: „Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej. Aspekty prawne, techniczne i zarządcze” oraz „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem”. Przekażą one wiedzę (prawną, technologiczną i ekonomiczną) na temat m.in.: zarządzania cyberbezpieczeństwem, tokenizacji, automatyzacji procesów, sztucznej inteligencji, blockchain czy smart contract.

Zajęcia mają być prowadzone w formie hybrydowej: ćwiczenia i warsztaty będą realizowane metodą VOD w formie online w weekendy, a część spotkań odbędzie się w formie stacjonarnej – wykładowcy poprowadzą je na uczelniach wchodzących w skład konsorcjum oraz w siedzibach partnerów.boj.

Zmiana w „10H”

Rząd przyjął nowelizację „ustawy 10H”. Chodzi o wprowadzony w 2016 r. zakaz budowy wiatraków prądotwórczych w odległości mniejszej niż 10-krotność wymiaru turbiny, liczonej od podstawy do najwyższego wychylenia łopaty wiatraka. Rząd nie wykreślił zasady 10H, ale pozwolił odchodzić od tego ograniczenia po ocenie każdego przypadku i społecznych konsultacjach, jednak w dalszym ciągu z zachowaniem 0,5 km dystansu od innych zabudowań. mj

Silesian Space Valley

Na początku czerwca powołano Klaster technologii kosmicznych – Silesian Space Valley, któremu przewodniczy Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. W jego skład wchodzą też firmy z branży kosmicznej i nowych technologii: SatRev, Saule Technologies, Columbus Energy i TUATARA.

Klaster ma pomóc firmom z tej branży w rozwoju, wzmacniając współpracę firm oraz dostawców, a także instytucji naukowych. Ryszard Wawryniewicz, wiceprezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podkreślił, że współpraca w ramach klastra ma wielką wartość:– Kalifornia ma Dolinę Krzemową, a Dolny Śląsk będzie miał Dolinę Kosmiczną. Ta branża dopiero nabiera tempa i aż trudno nam sobie wyobrazić, jak potrzebna jest w codziennym życiu.boj.