Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Wydarzenia

Światowy Kongres Kopernikański

Uroczystościami w Auli UMK rozpoczął  się 19 lutego Światowy Kongres Kopernikański, organizowany w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Celem wydarzenia jest zaprezentowanie stanu badań nad życiem i działalnością wybitnego astronoma, a także jego wpływu na rozwój nauki, kultury i sztuki.

Kongres przygotowują wspólnie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.

Światowy Kongres Kopernikański będzie miał formułę „kroczącą”, co oznacza, że obrady będą odbywać się w kolejnych miesiącach w uczelniach współorganizujących wydarzenie. Po toruńskiej odsłonie Kongres przeniesie się do Krakowa (24–26 maja), Olsztyna (21–24 czerwca) i zakończy się powrotem do Torunia (12–15 września). mj

Kadry dla energetyki jądrowej

Przedstawiciele Polskiej Energetyki Jądrowej i gdańskich Uczelni Fahrenhaita podpisali umowę dotyczącą kształcenia kadr dla energetyki jądrowej. Umowa pozwoli studentom i absolwentom, chcącym związać swoje życie zawodowe z branżą jądrową, na zdobywanie wiedzy z tego zakresu, jak i rozwijanie praktycznych umiejętności.

Podpisana umowa określa ramy współpracy między PEJ a FarU. Obejmuje m. in. przygotowanie i przeprowadzanie przez pracowników spółki wybranych zajęć edukacyjnych dla studentów, a także przedstawianie rekomendacji dotyczących treści nauczania, które umożliwią uzyskanie przez absolwentów niezbędnych wiadomości i umiejętności potrzebnych w pracy w branży energetyki jądrowej. mj

70 m pod Rzeszowem

Wykonanie prac szybciej i znacznie bezpieczniej niż metodą górniczą zapewnia Tunnel Boring Machine. A realizowana przez konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciona Construcción budowa 10,3 km odcinka drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe-Babica, leżącej w planowanym korytarzu komunikacyjnym Via Carpatia od Kłajpedy do Salonik (w Polsce przebiegnie przez powiaty rzeszowski i strzyżowski), jest nie lada wyzwaniem inżynieryjnym. Inwestycja wartości 2,23 mld zł obejmuje budowę tunelu długości ok. 2,1 km (będą w nim 32 punkty alarmowe, 28 nisz ratunkowych i 28 hydrantów) z wentylacją poprzeczną (dopływ świeżego powietrza będzie odbywał się od dołu na całej długości tunelu, a odprowadzanie zużytego – specjalnymi portalami), który wydrąży tarcza TBM o średnicy 15,2 m, na maksymalnej głębokości ponad 70 m. W rozpoczętym w lutym składaniu elementów dostarczonej przez Accionę maszyny o masie 4 tys. t i długości 112 m w segmenty pomagają specjalne żurawie gąsienicowe o udźwigu od 300 do 650 t. boj.

Łazik Kalman niepokonany

Zespół AGH Space Systems, reprezentujący Akademię Górniczo-Hutniczą  w Krakowie, po kilku miesiącach przygotowań zwyciężył International Rover Challenge 2023 w Bangalore (Indie), zaliczane do jednych z największych na świecie studenckich zawodów łazików planetarnych i konkursów robotyki kosmicznej, powtarzając swój sukces z 2020 r.

W finale (28-31.01.) łazik pokonał 17 drużyn z całego świata startując w wielu konkurencjach, jak m.in. Astrobiology Expedition, Deployment and Maintenance Operation, Autonomous Expedition czy Autonomous Expedition. Zespół musiał także wygłosić prezentację na temat zarządzania projektem, zastosowanych rozwiązań inżynieryjnych oraz pomysłów na komercjalizację robota planetarnego, przy założeniu, że kolonizacja Marsa już się rozpoczęła. boj.