Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Wydarzenia

Zmiany w Łukasiewiczu

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powołał nowego prezesa Sieci Badawczej Łukasiewicz. Został nim Andrzej Dybczyński, menedżer i naukowiec mający ponadpiętnastoletnie doświadczenie w zarządzaniu firmami i instytucjami, a także dotychczasowy dyrektor Łukasiewicz – PORT.

Andrzej Dybczyński posiada bogate i różnorodne doświadczenie w zarządzaniu, w tym jednostkami o charakterze badawczo-rozwojowym. Jest doktorem nauk humanistycznych i absolwentem studiów MBA na Franklin University (USA). Odbył praktykę na Georgetown University w Waszyngtonie w obszarze zarządzania organizacjami naukowymi. Uzyskał tytuły magistra kulturoznawstwa i politologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz ukończył podyplomowe studia Prawa i Gospodarki Unii Europejskiej.

Nowe programy FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła uruchomienie nowych programów wsparcia dla naukowców. Planowane jest sfinansowanie ponad 250 projektów z różnych dziedzin nauki. Dofinansowanie będzie można otrzymać w ramach programów: FIRST TEAM, Proof of Concept, Międzynarodowe Agendy Badawcze, TEAM-NET. Planowane jest też uruchomienie programu PRIME skierowanego do naukowców, którzy stworzą zespoły projektowe zdolne do wprowadzenia pomysłu na rynek w dowolnej formie, zwłaszcza poprzez założenie spin-offów. Programy  mają być finansowane z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O środki mogą się starać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny wiedzy, prowadzący wysokiej klasy badania o dużym potencjale komercjalizacji. Finansowanie będzie przyznawane w drodze konkursu.

Nowością w ofercie są programy: Proof of Concept i PRIME, szczególnie mocno ukierunkowane na budowę kompetencji zespołów w zakresie interakcji z rynkiem i komercjalizacji oraz na rozwój potencjału wdrożeniowego wyników badań, które powstały na wcześniejszym etapie.

Myśli zamieni w tekst

Opracowany przez naukowców z University of Texas w Austin nowy system sztucznej inteligencji może tłumaczyć aktywność mózgu osoby badanej za pmocą rezonansu magnetycznego na ciągły strumień tekstu. System nazwany dekoderem semantycznym może pomóc ludziom, którzy nie są w stanie komunikować się za pomocą mowy, na przykład osobom po udarze mózgu. Nowa technologia opiera się na modelach podobnych do tych, które napędzają ChatGPT Open AI czy Barda od Google’a. W przeciwieństwie do innych opracowywanych systemów dekodowania języka, nowy system nie wymaga od pacjentów posiadania implantów chirurgicznych, dzięki czemu proces ten jest nieinwazyjny. Uczestnicy nie muszą również używać tylko słów z podyktowanej im listy. Aktywność mózgu jest mierzona za pomocą skanera do funkcjonalnego obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (fMRI).

System obecnie nie może być używany poza laboratorium ze względu na zależność od dość długiego czasu potrzebnego do szkolenia go na skanerze fMRI. Ale naukowcy sądzą, że ich praca może zostać wykorzystana także w innych, bardziej przenośnych systemach obrazowania mózgu.

Kraken wystartował

25 kwietnia 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie budynku Centrum Kompetencji STOS Politechniki Gdańskiej i prezentacja zainstalowanego w nim superkomputera Kraken. Superkomputer Kraken PG Łączy siedem wyspecjalizowanych serwerowni i może działać zarówno w pojedynkę, jak również – w zależności od bieżących potrzeb – jako zespół kilku osobnych superkomputerów. Kraken pozwoli prowadzić zaawansowane prace badawcze i skomplikowane symulacje. Jego moce obliczeniowe umożliwią prowadzenie zaawansowanych prac naukowcom zajmujących się m.in. rozwojem algorytmów sztucznej inteligencji, energetyką jądrową, technologiami ochrony środowiska, czy medycyną i farmaceutyką. W dodatku cały czas rośnie w siłę – z końcem roku Kraken osiągnie moc obliczeniową równą 13,6 PFlops, co wedle prognoz uplasuje go w grudniu 2023 r. w TOP 100 najmocniejszych superkomputerów na świecie i w czołówce superkomputerów używanych w Europie. 

opr. mj

Zmiany w Łukasiewiczu