Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Wydarzenia

Bosch stawia na wodór

Firma Bosch zamierza zainwestować aż 2,5 miliarda euro w różne aspekty technologii wodorowej, począwszy od modułów zasilania ogniwami paliwowymi. Już teraz Bosch rozpoczął masową produkcję modułów zasilania ogniwami paliwowymi, które zostaną dostarczone pilotażowemu klientowi, firmie Nikola Corporation, amerykańskiemu producentowi komercyjnych samochodów ciężarowych z napędem elektrycznym. Te zaawansowane moduły zostaną zainstalowane w ciężarówkach elektrycznych klasy 8, wyposażonych w ogniwa paliwowe, a ich sprzedaż na rynku Ameryki Północnej jest planowana na trzeci kwartał 2023 r.

Bosch rozważa także inne technologie związane z wodorem, takie jak stacjonarne ogniwa paliwowe ze stałym tlenkiem, które mogą dostarczać zarówno energię, jak i ciepło. Ponadto, firma bada również zastosowanie technologii silników wodorowych, które wykorzystują spalanie wewnętrzne w taki sam sposób jak paliwa kopalne. Mogą być one stosowane w pojazdach ciężkich na długich trasach.

Kwantowy generator z WAT

Kwantowy generator liczb losowych opracowali naukowcy z Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Ich rozwiązanie może być wykorzystane nie tylko w wojskowej kryptografii, ale także w bankach czy centrach danych. Jest to rozwiązanie wykorzystujące zjawiska kwantowe do wytwarzania liczb losowych. Należy do grupy tzw. prawdziwych generatorów liczb losowych, gdzie o wyniku czy stanach i liczbach losowych decyduje proces fizyczny. Cechami charakterystycznymi takiego generatora są: całkowita nieprzewidywalność każdego kolejnego generowanego bitu, niewrażliwość na zmiany środowiskowe oraz weryfikacja na żywo statusu pracy. Urządzenie zaprojektowane w WAT wykorzystuje zjawiska kwantowe, a pełna losowość wyniku otrzymywana jest poprzez losowy wybór drogi przez foton w sprzęgaczu światłowodowym.

Urządzenie jest kluczową częścią dużego projektu dotyczącego technologii kwantowych związanych z dystrybucją klucza kwantowego (Quantum Key Distribution).

Lepsze tworzywa z recyklingu

W Europie plastik z recyklingu pokrywa jedynie 6 proc. (2018 r.) zapotrzebowania na tworzywa sztuczne. Powodem takiego stanu rzeczy jest m.in. niedoskonała technologia przetwarzania odpadów, przez co plastik uzyskany w tej sposób jest tworzywem słabej jakości. Nowa technologia opracowana przez inżynierów z amerykańskiego University of Wisconsin-Madison może zmienić słaby plastik z recyklingu w materiały o dużej wartości dla przemysłu. Nowa technika opiera się na kilku znanych już procesach, m.in. na pirolizie.

Naukowcy w swojej publikacji, która ukazała się w czasopiśmie Science, przekonują, że ich technologia mogłaby nie tylko usprawnić recykling plastikowych odpadów, ale także zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych – związaną z produkcją ważnych związków chemicznych dla przemysłu.

Gospodarka z problemami

PKB Polski w drugim kwartale 2023 r. skurczył się, zarówno w porównaniach rocznych, jak i kwartalnych. Trudna sytuacja panuje m.in. w budowlance i w handlu.

Niepokoją też inne statystyki. W pierwszym półroczu działalność zawiesiło aż 110,5 tys. przedsiębiorstw. Ogółem liczba zawieszonych firm w pierwszym półroczu stanowi aż 66% wszystkich zawieszonych działalności w całym 2022 r. – Oznacza to, że jeśli rosnący trend utrzyma się w kolejnych sześciu miesiącach, to w grudniu 2023 r. liczba zawieszonych firm przekroczy 220 tys. i będzie o 30 proc. wyższa niż w 2022 r. – ocenia Tomasz Starzyk, rzecznik wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet Poland.

kolumnę opr. mj

Bosch stawia na wodór