Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Wydarzenia

„Zielona” Pesa

Pesa zakończyła ostatni etap badań homologacyjnych wodorowej lokomotywy manewrowej SM42-6Dn. Był to pierwszy w historii Ośrodka Instytutu Kolejnictwa pojazd z napędem wodorowym, którego badania homologacyjne prowadzono w Żmigrodzie. Na terenie toru doświadczalnego przygotowano specjalne stanowisko do tankowania wodoru z mobilnej stacji, dzięki czemu można było sprawnie przeprowadzić wszystkie testy dynamiczne. „Zielona Pesa” to jeden z kluczowych elementów realizowanej przez spółkę strategii Pesa2026+. Zakłada ona nie tylko produkcję bezemisyjnych, bateryjnych i wodorowych pojazdów szynowych, ale również ograniczenie emisji CO2 zarówno w produkcji, jak i całej działalności firmy. mj

Powstał klaster NTMed

Powstał klaster Nowych Technologii Medycznych NTMed. Przystąpiło do niego 15 podmiotów medycznych. Umowy podpisano w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW w trakcie konferencji „Innowacje dla zdrowia”. Przystąpienie do klastra NTMed daje możliwość rozwijania innowacyjnych rozwiązań w sferze zdrowia dzięki współpracy przedsiębiorstw, Politechniki Warszawskiej oraz ośrodka badawczego, jakim jest CEZAMAT PW. mj

Polskie Konsorcjum Ochrony Radiologicznej

W grudniu 2022 r. utworzono Polskie Konsorcjum Ochrony Radiologicznej (PKOR). Tworzą je: Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach oraz Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. Jerzego Nofera z w Łodzi.

Impulsem do podjęcia działań związanych ze stworzeniem Konsorcjum była podjęta przez Radę Ministrów w dniu 12 kwietnia 2022 r. uchwała w sprawie przyjęcia strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej RP.

Celem działalności Konsorcjum jest koordynacja badań w dziedzinie ochrony radiologicznej, w szczególności w obszarze krajowych i międzynarodowych projektów naukowych oraz programów i infrastrukturalnych, kształcenia kadry, wspierania organizacji rządowych i pozarządowych, a także promowania wiedzy na temat nukleoniki. mb

Superkomputer z Gdańska

Politechnika Gdańska kończy realizację projektu Centrum Kompetencji STOS, w którym znajdzie się m.in. jeden z najszybszych obecnie superkomputerów w Europie. Otwarcie kompleksu nastąpi prawdopodobnie w pierwszym kwartale 2023 roku. Inwestycja wspomoże przy tym badania wdrożeniowe i przysłuży się komercjalizacji realizowanych przez naukowców projektów badawczych. Ale na jego budowie skorzystają nie tylko naukowcy i studenci PG. – Realizacja tego obiektu była wyzwaniem. Jest on jedyną tak dużą serwerownią na prąd stały, a część urządzeń została zaprojektowana specjalnie dla tego obiektu i są to absolutne prototypy – mówi Michał Sadowski, dyrektor ds. realizacji projektu z firmy NDI. mj

Wsparcie dla wodoru

Powstanie Europejski Bank Wodoru. Wesprze on rozwój technologii wodorowych. Podmiot ma na siebie brać odpowiedzialność związaną z udzielaniem kredytów inwestycyjnych na cele bezpośrednio dotyczące rozwoju istniejącej infrastruktury wodorowej lub prac badawczo–rozwojowych. Na początku na ten cel ma zostać przeznaczone 3 mld euro. Do 2030 r. co najmniej 40 GWh mocy ma pochodzić z pracy elektrolizerów produkujących zielony wodór, a drugie tyle ma pochodzić z importu. Europejski Bank Wodoru ma wspomóc finansowanie inwestycji wodorowych, co jest szczególnie istotne w obecnym momencie rozwoju technologicznego. Cały czas powstają kolejne rozwiązania nad procesem elektrolizy wodoru. Na samą działalność naukową w tym zakresie przeznaczono 200 mln euro. mj