Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Wydarzenia

Noblista doktorem honoris causa PW

Prof. M. Stanley Whittingham jest jednym z trzech uczonych nagrodzonych w 2019 r. Noblem w dziedzinie chemii, którzy dali podwaliny pod stworzenie baterii litowo-jonowych, stosowanych m.in. w telefonach komórkowych, laptopach, aparatach cyfrowych oraz elektronarzędziach i samochodach. – Jego osiągnięcia zrewolucjonizowały nasze życie – powiedział rektor PW prof. Krzysztof Zaremba podczas uroczystości, która odbyła się 21.11.br. w Gmachu Głównym PW. Noblista w swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważne w obliczu zmian klimatycznych jest tworzenie magazynów energii, zwłaszcza w dużych miastach. Zwrócił się też do młodych ludzi, zachęcając by zajmowali się w życiu tym, co lubią i podążali za swoimi marzeniami, a nie pomysłami i oczekiwaniami innych czy wyłącznie finansowanymi korzyściami. boj.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta

Rzeszowie odbyła się Gala XX edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Nagroda została przyznana w pięciu kategoriach głównych: Lider MŚP: Ekoenergetyka–Polska SA zgłoszona przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, Narodowy Sukces: H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. zgłoszona przez Sieć Badawczą Łukasiewicz, Międzynarodowy Sukces: Advanced Protection Systems SA zgłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Odpowiedzialny Biznes: RST Roztocze sp. z o.o. zgłoszone przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Polską Grupę Motoryzacyjną, Firma Rodzinna: STER sp. z o.o. zgłoszony przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, Badania+Rozwój: ADJ Nanotechnology sp. z o.o. zgłoszone przez Politechnikę Warszawską, STARTUP_PL: Chronospace sp. z o.o. zgłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. mj

„Ochładzanie„ Ziemi

Oscylacja południowa El Niño/La Niña (ENSO) ma duży wpływ na wzorce klimatyczne w różnych częściach świata. To naturalnie występujące zjawisko związane jest z okresowym wahaniem temperatury oceanów na środkowym i wschodnim Pacyfiku strefy równikowej. El Niño i La Niña są głównymi – ale nie jedynymi – czynnikami napędzającymi system klimatyczny Ziemi. Niezwykle uporczywe i długotrwałe warunki La Niña utrzymają się na półkuli północnej do końca zimy, a na południu nawet do lata przyszłego roku. Według Światowej Organizacji Meteorologicznej pierwszy w XXI wieku trzyletni okres z La Niña będzie nadal wpływał na temperaturę i wzorce opadów oraz zaostrzał susze i powodzie w różnych częściach świata. mj

Cyfrowy zielnik

Herbarium liczące 10 tys. roślin zdigitalizowano w ramach projektu związanego z różnorodnością biotyczną, realizowanego na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Kolekcja dostarcza danych o rozmieszczeniu roślin i historycznych miejscach występowania rzadkich gatunków. Tworzenie Herbarium Instituti Botanicae Silvestris rozpoczęto w latach 20. i 30. XX w. Zbiory będą udostępnione w zasobach Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (KSIB). mj

Pesymizm przedsiębiorców

Z opublikowanego 29 listopada br. „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że 53 proc. przedsiębiorców obawia się, że sytuacja w ich biznesie będzie w 2023 r. gorsza niż w obecnym. To więcej o 11 pkt. proc. w porównaniu do edycji raportu z lutego 2022. Obawy utrzymują się na tym samym poziomie bez względu na wielkość firmy. Widać za to zróżnicowanie w branżach – najgorsze nastawienie dotyczące przyszłości ma produkcja (62 proc. obawia się pogorszenia), TSL (59 proc.) oraz usługi (56 proc.). Na drugim biegunie jest branża IT (41 proc.) oraz HoReCa (46 proc.). 22 proc. firm zamierza redukować etaty. Dotyczy to głównie sektorów: produkcji, handlu, budownictwa i usług. mj