Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Wydarzenia

Politechnika Warszawska uruchamia CENAGIS

Na Politechnice Warszawskiej oficjalnie otwarto Centrum Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych (CENAGIS). Nowoczesna infrastruktura z centrum obliczeniowym i specjalistycznymi laboratoriami powstała na terenie kampusu uczelni oraz w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym w Józefosławiu.

Uroczyste otwarcie laboratoriów wieńczy projekt, rozpoczęty w grudniu 2018 r. i realizowany przez Wydział Geodezji i Kartografii PW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków unijnych w kwocie ponad 18 mln zł.

W okresie testowym, trwającym od 2022 r., prowadzono już prace związane m.in. związane z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji w budownictwie, doskonaleniem metod akwizycji i przetwarzania danych teledetekcyjnych z UAV czy badaniami w zakresie terratransformacji Marsa.

15 lat IZTECH

3 czerwca br. Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii (IZTECH) podsumowała swoją piętnastoletnią działalność. W uroczystym posiedzeniu Rady IZTECH-u, której od początku przewodniczy prof. Jerzy Buzek uczestniczyło wielu rektorów uczelni, dyrektorów instytutów badawczych, wybitnych uczonych, przedsiębiorców i przedstawicieli stowarzyszeń naukowo-technicznych.

Podczas uroczystości po raz pierwszy wręczono  „Laur Technologii Prrzyszłości 2023”  To zaszczytne wyróżnienie otrzymali: Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Wojciech Wajda, założyciel i główny akcjonariusz firmy Wasko S.A. jednej z największych polskich firm teleinformatycznych.

Ciepło ze ścieków

PGNiG Termika planuje wykorzystywać ścieki jako źródło ciepła odpadowego z oczyszczalni ścieków „Czajka”, „Południe” i „Pruszków” do produkcji ciepła na potrzeby systemów  w Warszawie i Pruszkowie. Studium wykonalności zakończy się w I kwartale 2024 r.

– Temperatura ścieków surowych i ścieków już oczyszczonych, wahająca się w granicach 10-24 stopni Celsjusza, sprawia, że są one bardzo korzystnym czynnikiem, z którego można odebrać ciepło za pomocą pompy ciepła. Obecnie jest ono odprowadzane do rzek – mówi Paweł Przychodzeń, wiceprezes PGNiG Termika. PGNiG termia planuje rozwijać 4 projekty pomp ciepła: w oczyszczalni ścieków Pruszków, w oczyszczalni ścieków Czajka – wykorzystując ścieki oczyszczone z kolektora biegnącego tuż przy EE Siekierki, a także odbierając ciepło ze ścieków surowych w Przepompowni Żerań – obiektu MPWiK leżącego niecały kilometr od EC Żerań (fot. Krzysztof Gabryelewski).

Najlepsze uczelnie 2023

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i – ex aequo – Uniwersytet Warszawski to najlepsze polskie uczelnie w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023. Politechnika Warszawska zajmuje 3. miejsce, a miejsce 4. ex aequo zajmują Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademia Górniczo-Hutnicza.

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie jest najlepszą uczelnią niepubliczną, a Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim najlepszą publiczną uczelnią zawodową.

Nagrodę Specjalną AWANS 2023 dla uczelni, która dokonała najbardziej spektakularnego skoku do czołówki Rankingu Uczelni Akademickich otrzymała Politechnika Poznańska, która z miejsca 23. w ubiegłorocznym rankingu awansowała na miejsce 12. w edycji 2023.

kolumnę opr. mj

Politechnika Warszawska uruchamia CENAGIS