Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Wyzwania dla inżynierów i nauki

Relacje między techniką a ekonomią mają istotny wpływ na rozwój polskiej gospodarki. Decydują o poziomie innowacyjności i konkurencyjności na europejskim i światowym rynku. Postęp technologiczny, jako kluczowy kreator wzrostu gospodarczego, wiąże się jednak z pewnymi zagrożeniami. Jak pogodzić ze sobą te sprzeczności, zastanawiali się uczestnicy konferencji „Technologia a ekonomia”, zorganizowanej 28 listopada 2023 r. w Warszawskim Domu Technika, przez Naczelną Organizację Techniczną i Klub Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego, dla uczczenia 105 lat niepodległości.

Jolanta Czudak

Przeczytaj więcej: https://www.sigma-not.pl/publikacja-146926-wyzwania-dla-in%C5%BCynier%C3%B3w-i-nauki-przeglad-techniczny-2024-1.html