Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Złoty Inzynier 2024

Jacek Błotnicki

Inż. Jacek Błotnicki jest kierownikiem komórki IT i Rozwój Biznesu w Stern Weber Polska. Tytuł inżyniera informatyki uzyskał w 2012 r. Jeszcze w trakcie studiów pracował jako technik elektroradiolog w klinice stomatologicznej, współpracując z producentem urządzeń radiologicznych przy rozwoju oprogramowania.

Jego pracą inżynierską było stworzenie programu do obsługi gabinetu stomatologicznego działającego w przeglądarce internetowej. W tamtym czasie było to nowatorskie podejście do zagadnienia.

Jednak największym zawodowym wyzwaniem okazało się zaprojektowanie oprogramowania obsługującego wszystkie procesy biznesowe w międzynarodowej spółce, jaką jest firma Stern Weber Polska. Oprogramowanie to jest nadal rozwijane przez czteroosobowy zespół pod jego przewodnictwem złożony z: programisty, administratora systemów informatycznych oraz grafika.

Jacek Błotnicki w pracy zawodowej wykorzystuje również swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu druku 3D do realizacji mniejszych przedsięwzięć, jak projekt i wykonanie fantomu do testów jakości urządzeń radiologicznych, sprzedanego na bardzo niszowym rynku w liczbie 100 szt., czy dedykowanego podajnika do chusteczek na fotel stomatologiczny – sprzedanego do tej pory w liczbie ponad 500 szt.

bh

Bożenna Teresa Kawalec-Pietrenko

Prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej o specjalności inżynieria chemiczna. Ukończyła też Studium Programowania na Maszynach Cyfrowych na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1967 podjęła pracę w Katedrze Inżynierii i Aparatury Chemicznej  Politechniki Gdańskiej. W 1970 ukończyła Studium Podyplomowe Pedagogiki i Dydaktyki Szkolnictwa Technicznego. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskała w 1977 na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW, a doktora  habilitowanego w 1993 na tym samym wydziale. W 2001 r. uzyskała tytuł profesora nauk technicznych.

B. Kawalec-Pietrenko jest zawodowo związana z Politechniką Gdańską, gdzie w latach w latach 1996–1999 była prodziekanem ds. nauki Wydziału Chemicznego. W l. 2001–2019 pracowała także w Katedrze Inżynierii i Aparatury Procesowej na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie.

W l. 1996–2024 była członkiem Komitetu Inż. Chem. i Proc. PAN. W l. 2015–2019 była członkiem Grupy Roboczej Krajowych Inteligentnych Specjalizacji „Inteligentne rozwiązania i technologie w gospodarce wodno-ściekowej” oraz uczestniczyła w pracach Zespołu Ewaluacji ds. Nauk Ścisłych i Inżynierskich (w l. 2013–14 jako przewodnicząca) i Zespołu Ewaluacji ds. Inżynierii Materiałowej, Chemicznej, Procesowej i Ochrony Środowiska w MNiSzW.

Prof. B. Kawalec-Pietrenko opublikowała 151 prac w czasopismach, 169 w materiałach konferencyjnych oraz uzyskała 9 patentów. Była promotorem 8 prac doktorskich. Jako współwykonawca dokonała również 6 wdrożeń w przemyśle.

Prof. B. Kawalec-Pietrenko jest wiceprezesem Zarządu Głównego FSNT-NOT (od 2022), Rady FSNT-NOT w Gdańsku oraz prezesem Pomorskiej Rady FSNT-NOT (od 2020). Jest także prezesem Zarządu Oddziału SITPChem w Gdańsku (od 2004).

Prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko posiada liczne odznaczenia państwowe i stowarzyszeniowe, m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Diamentową Odznakę Honorową FSNT-NOT.

mj

Renata Łabędź

Mgr inż. Renata Łabędź absolwentka (1980) Wydz. Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, w specjalności urządzenia cieplne, zdrowotne i ochrona powietrza. Pracę rozpoczęła jako stypendystka w Biurze Projektów Zakładów Azotowych w Tarnowie, później Biprozat-Tarnów Sp. z o.o. i Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. Awansowała od stanowiska asystenta projektanta do głównego specjalisty ds. instalacji. Uczestniczyła w realizacji wielu przedsięwzięć z zakresu inżynierii i ochrony środowiska dot. budownictwa przemysłowego z uwzględnieniem technologii chemicznych, budownictwa ogólnego i komunalnego, m.in. budowy: Instalacji PCW, Wytwórni poliamidów, Mechanicznej granulacji nawozów, nowej Wytwórni tworzyw zmodyfikowanych, Wytwórni stężonego kwasu azotowego i wykorzystania gazu ze źródeł lokalnych.

Większe realizacje dla inwestorów zewnętrznych to: linia do produkcji automatycznej wyrobów szklanych w Hucie Szkła Gospodarczego Tarnów, budowa parkingu wielopoziomowego dla PGNiG Tarnów i budynku dla ROP Gaz System Tarnów, instalacja żywic poliestrowych dla ZTS ERG Pustków, budowa instalacji i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji epichlorohydryny z gliceryny dla Zachem S.A Bydgoszcz, udział w realizacji zadania Tłocznia gazu dla Estonii. Ma ponad 40-letnie doświadczenie zdobyte w pracy zawodowej i prowadzeniu własnej działalności (PROSANIT Renata Łabędź). Posiada uprawnienia: budowlane do projektowania i kierowania, rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych, audytora energetycznego, biegłego sądowego Sądu Okręgowego w Tarnowie ds. inżynierii i ochrony środowiska. Działa w Małopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Krakowie: sędzia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego MOIIB (2006-18); od 2018 – Okręgowa Rada MOIIB i sędzia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w PIIB. Wyróżnienia: Medal za Długoletnią Służbę, br. Krzyż Zasługi, Medale: J. Szczepanika, 20-lecia PIIB i 70-lecia SITR, Honorowe Odznaki: sr. NOT, SITPChem, sr. i zł. PIIB. Od 2018 – Prezes NOT FSNT Rada w Tarnowie.

bh