Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Edward Ziaja – Wyróżniony Inżynier 2021, kategoria: INNOWACJE

W ponad 70-letniej działalności i obecności na rynku energetycznym w Polsce i za granicą IASE sp. z o.o. opracował, zrealizował i wdrożył wiele wersji systemów automatyki wraz z ich optymalizacją, dotyczących wytwarzania prądu i ciepła. W celu spełnienia zaostrzających się wymagań środowiskowych dotyczących emisji szkodliwych substancji do atmosfery zespół specjalistów IASE sp. z o.o. opracował i wdrożył wiele rozwiązań dotyczących ochrony środowiska z wykorzystaniem systemu DCS MASTER, rozwijanym sukcesywnie od kilkudziesięciu lat. Jednym z przykładów, jest zrealizowana w systemie DCS MASTER obsługa elektrofiltrów i filtrów workowych do usuwania pyłów ze spalin kotłowych w elektrowniach i elektrociepłowniach.
Kolejnym ważnym działaniem jest modernizacja i optymalizacja systemów automatyki i sterowań kotłów parowych oraz sekwencji rozruchowych po zabudowie systemu SCR (Selective Catalytic Reduction) – redukującego tlenki azotu z wykorzystaniem amoniaku, jako reagenta, w nietoksyczny azot i parę wodną. W dalszej kolejności, istotnym działaniem jest optymalizacja sterowania dla metody selektywnej redukcji niekatalitycznej NCSR (Selective Non-Catalytic Reduction) z wykorzystaniem mocznika jako reagenta.
Coraz większy udział energii ze źródeł odnawialnych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE), a w szczególności siłowni wiatrowych i fotowoltaicznych ma duży wpływ na stabilność parametrów sieci przesyłowych. Utrzymanie wymaganego poziomu stabilności tych parametrów wymaga stosowania układów automatyki zapewniających tzw. regulację pierwotną, wtórną, a także w szczególnych układach trójną. W KSE rolę tę w większości spełniają Cieplne Elektrownie Systemowe. Źródłami mogącymi uzupełnić warunki stabilności systemu są elektrownie wodne. W IASE opracowano system obsługi węzłów lokalnych dla elektrowni wodnych.

Edward Ziaja - Wyróżniony Inżynier 2021, kategoria: INNOWACJE