Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Marek Bartosik

Marek Bartosik (5.05.1941–10.07.2023)

Społeczność techniczna straciła wybitnego twórcę techniki, angażującego się w działalność społeczną, dobrego kolegę, prawego i przyjaznego ludziom człowieka.

10 lipca odszedł od nas prof. dr hab. inż. Marek Bartosik, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej, jej emerytowany profesor, członek Akademii Inżynierskiej w Polsce (wiceprezes w latach 2008–2018), Złoty Inżynier pięciolecia Przeglądu Technicznego (2003–2007), odznaczony przez FSNT-NOT Medalem im. Piotra Stanisława Drzewieckiego, Medalem im. Gabriela Narutowicza (2005) przez Akademię Inżynierską w Polsce, a także wieloma honorowymi odznaczeniami resortowymi i stowarzyszeniowymi oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Naukowiec i praktyk współpracujący z przemysłem, zarówno jako autor wdrożonych patentów, jak i doradca. Autor ponad 100 publikacji, 18 patentów i ponad 150 raportów badawczych. Pełnił wiele funkcji w radach i zespołach zajmujących się rozwojem przemysłu elektrotechnicznego.

W latach 2002–2005 wiceminister w Komitecie Badań Naukowych oraz w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji. Członek Sekcji Technika Wielkich Mocy Komitetu Elektrotechniki PAN.

Od 2004 r. bardzo aktywnie zajmował się problemem globalnego kryzysu energetycznego, będącego rezultatem wyczerpywania pierwotnych źródeł energii. Przewodniczący Komitetu Programowego XXIV Kongresu Techników Polskich. Przewodniczący Komitetu ds. opracowania raportu II Kongresu Elektryki Polskiej (grudzień 2014), zorganizowanego przez SEP przy współpracy FSNT-NOT pod nazwą „Energia elektryczna dla pokoleń”.

Raport został wydany w 2016 r. w formie monografii. Zawiera ona podsumowanie wniosków II Kongresu Elektryki Polskiej. Raport przygotowany przez zespół 10 ekspertów z różnych dziedzin elektroenergetyki pod kierunkiem prof. Marka Bartosika omawia bezpieczeństwo elektroenergetyczne dla pokoleń, stan wytwarzania energii elektrycznej w Polsce i problemy związane z nieregularnym i niesterowalnym wytwarzaniem energii ze źródeł wiatrowych i słonecznych.

Prof. Marek Bartosik był specjalistą w dziedzinie aparatury elektrycznej, a w ostatnich 30 latach koncentrował się na nowych metodach wyłączania silnych prądów stałych w próżni. Wyniki tych prac umożliwiły skonstruowanie ultraszybkich wyłączników prądu stałego oraz synchronizowanych, ultraszybkich wyłączników prądu przemiennego, używanych w trakcji elektrycznej i kolejowej. Powstałe na bazie prac zespołu kierowanego przez Marka Bartosika urządzenia znalazły uznanie na rynkach światowych i uzyskały wiele wyróżnień oraz medali na krajowych oraz światowych wystawach i targach innowacji.

Marek Bartosik był wybitnym twórcą techniki, nauczycielem akademickim, społecznikiem, politykiem, który rozwój cywilizacyjny kraju widział w ścisłym współdziałaniu nauki z gospodarką oraz w dynamicznym rozwoju nauki i edukacji. Dla wielu z nas – działaczy stowarzyszeń naukowo-technicznych – był bliskim kolegą i przyjacielem, na którego można było liczyć w potrzebie. Jego odejście pozostawia w nas smutek i żal. Nie zapomnimy Cię Marku.

Ewa Mańkiewicz-Cudny

Prezes FSNT-NOT

Marek Bartosik