Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

mgr inż. Arkadiusz Kanigowski

Firma Fanex w której pracuję jest firmą nieustannie rozwijającą się. Wiąże się to z nieustanną rozbudową parku maszynowego oraz całej infrastruktury. Na przestrzeni ponad 30 lat obecności na rynku przeszła już wiele modernizacji. Obiekty nowopowstające wyposażamy już w nowoczesne urządzenia energooszczędne. Począwszy od oświetlenia LED hal produkcyjnych, pomieszczeń socjalnych i biurowych, a kończąc na specjalistycznych urządzeniach, które projektowane są z naciskiem na jak najmniejsze zużycie energii.

Aby uzyskać jak najlepsze efekty oszczędności, nie wystarczy jednak tylko inwestować w nowe urządzenia, ale również należy modernizować starsze maszyny, np. przez montowanie falowników w napędach, nowocześniejsze siłowniki pneumatyczne czy wyspy zaworowe, czyli stosowanie podzespołów o mniejszym zapotrzebowaniu na energię.

Regularne przeglądy i naprawy maszyn mają istotne znaczenie, ponieważ nawet niewielkie nieszczelności w instalacjach sprężonego powietrza, pary, czy wody powodują straty energii, której koszty wyprodukowania są coraz wyższe.

W wielu przypadkach można wykorzystać energię, która powstaje jako efekt uboczny procesów technologicznych lub pracy urządzeń. Jako jeden z przykładów podam montaż pompy ciepła (powietrze-woda) obok pomieszczenia sprężarek. Gorące powietrze które jest skutkiem ubocznych procesu ich chłodzenia zostaje wykorzystane do podgrzania wody CWU dla pomieszczeń socjalnych i biurowych.

Stosując Dry Coolery do chłodzenia wody zużywamy tylko kilka kW na działanie wentylatorów, które wymuszają obieg powietrza zewnętrznego. Używając do tego samego celu agregatu chłodniczego musimy zużyć już kilkadziesiąt kW.

Zastosowanie nowszych technologii w procesie produkcji paneli fotowoltaicznych, które obniżyły ich masę własną pozwoli nam na ich montaż na obiektach starszych, już istniejących, na których nie dało się wcześniej ich zamontować ze względów na ograniczenia obciążenia maksymalnego.

Myślę, że w kwestii obniżenia kosztów energii możemy jeszcze wiele zrobić.

mgr inż. Arkadiusz Kanigowski - Wyróżniony Inżynier