Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Transformacja energetyczna bez tajemnic

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podczas konferencji odbywającej się 12 kwietnia br. zaprezentowało Symulator Polskiego Systemu Energetycznego. Jest to narzędzie umożliwiające analizowanie różnych wariantów transformacji energetycznej Polski, z uwzględnieniem sposobu korzystania z energii po stronie odbiorcy.

Symulator Polskiego Systemu Energetycznego jest narzędziem wskazującym kierunek rozwoju transformacji sektora energetycznego z uwzględnieniem ciepłownictwa, transportu i energetyki. Wskazuje główne technologie w zakresie produkcji, odbioru i magazynowania energii, a także właściwe proporcje pomiędzy poszczególnymi technologiami, tj.: energetyka wiatrowa na lądzie, na morzu, farmy fotowoltaiczne. Symulator prezentuje technologie, które powinny być wdrażane w Polsce w kolejnych latach w celu transformacji całej gospodarki.

Czyatj więcej: https://www.sigma-not.pl/publikacja-148775-transformacja-energetyczna-bez-tajemnic-przeglad-techniczny-2024-5.html