Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Urząd Patentowy RP siódmym najbardziej innowacyjnym urzędem patentowym na świecie

Urząd Patentowy RP został uznany za 7. najbardziej innowacyjny urząd patentowy świata a w zestawieniu narodowych urzędów zajmujących się własnością intelektualną z UE jesteśmy na pierwszym miejscu. Tak wysokie pozycje osiągnęliśmy w rankingu IP Office Innovation Ranking 2024.

Ranking przygotowała redakcja międzynarodowego czasopisma i portalu poświęconego problematyce znaków towarowych World Trademark Review. W zestawieniu brano pod uwagę skuteczność narzędzi internetowych, wykorzystanie blockchain, sztucznej inteligencji i chatbotów oraz współpracę z celnikami – ma to istotne znaczenie w walce z podrabianymi towarami i naruszaniem praw do znaków towarowych.

W tegorocznej, szóstej już edycji rankingu, zbadano 50 urzędów ds. własności intelektualnej na całym świecie. Za najbardziej innowacyjny uznano Urząd UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), na podium były także Korea Południowa i Australia. Ranking porównuje urzędy zajmujące się znakami towarowymi i wyróżnia te, które oferują użytkownikom narzędzia i usługi wykraczające poza standardową procedurę ochrony znaków.

Pierwsza dziesiątka prezentuje się następująco:

1. EUIPO

2. Korea Południowa

3. Australia

4. Wielka Brytania

5. Singapur

6. Tajlandia

8. Francja

9/10. Japonia / Meksyk (ex aequo)

Urząd Patentowy RP znalazł się na wysokiej 7 pozycji i jest to skok z 17 miejsca, jakie zajmowaliśmy w 2022 r. Jeśli przeanalizujemy zestawienie pod kątem obecności krajów europejskich, zauważymy, że polski urząd jest pierwszy w rankingu. W otwierającej dziesiątce znalazł się jeszcze urząd z Francji.

„Bardzo cieszę się z opublikowanego rankingu. Profesjonalizm i innowacyjność to wartości bliskie pracownikom urzędu, dzięki którym udało się osiągnąć taki wynik. Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia technologiczne i sztuczną inteligencję do optymalizacji pracy ekspertów, a także sprawnego procesu zgłaszania i rejestracji przedmiotów własności przemysłowej. Chronimy znaki towarowe współpracując m.in. z organami ściągania. Przykładamy też dużą wagę do edukowania społeczeństwa w zakresie poszanowania prawa innych, chroniących swoje niematerialne dobra. Jakość jest dla nas bardzo ważna dlatego podejmujemy działania zmierzające do ujednolicenia i poprawienia jakości decyzji Urzędu Patentowego, w szczególności opublikowaliśmy wytyczne Prezesa Urzędu Patentowego RP stanowiące dyrektywy interpretacyjne dla ekspertów  pozwalające wyeliminować pojawiające się rozbieżności interpretacyjne oraz zapewnić ujednolicenie praktyki orzeczniczej. Wytyczne przygotowano w oparciu o własne doświadczenia, orzecznictwo oraz najlepsze międzynarodowe praktyki. Taka wysoka pozycja w rankingu to dla nas zobowiązanie i mobilizacja do dalszej wzmożonej pracy”  – podkreśla Edyta Demby-Siwek, Prezes Urzędu Patentowego RP. Więcej o rankingu na łamach World Trademark Review