Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

W numerze 9/2022

INFOTECHNOLOGIE

IFA 2022: co przed nami?

Tegoroczne targi IFA w Berlinie (2–6.09.) przebiegały pod hasłem „Ready, Steady, Show”, gdyż – zdaniem organizatorów – były pierwszymi wielkoskalowymi od 2019 r., na które powróciły największe światowe marki elektroniki użytkowej i AGD oraz detaliści.

Jerzy Bojanowicz

Technika na co dzień

Kilka nowości z targów IFA 2022.

Jerzy Bojanowicz

GOSPODARKA

To będzie nasz wspólny sukces

Poparcie środowisk naukowych dla kandydatury prof.dr. hab. n. med. dr hc multi Henryka Skarżyńskiego w czerwcowych wyborach na stanowisko przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych (RGIB), było imponujące – ani jednego głosu sprzeciwu. Rekomendacja prof. dr inż. Leszka Rafalskiego, który przez 15 lat przewodniczył RGIB, w której światowej sławy otochirurg, audiolog, foniatra i prekursor nowatorskich metod w leczeniu wrodzonych oraz nabytych uszkodzeń słuchu pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, była jedynie formalnością. Z nowym przewodniczącym RGIB, reprezentującej 91 instytutów badawczych, w tym 32 tworzące Sieć Badawczą Łukasiewicz, prof. Jerzym Skarżyńskim, twórcą i dyrektorem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanachpod Warszawą, rozmawia Jolanta Czudak

Krakowski łazik najlepszy

8. edycję zawodów robotów marsjańskich European Rover Challenge 2022 rozgrywaną w formułach stacjonarnej i zdalnej na specjalnie przygotowanym torze na terenie kampusu Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach wygrali: w realu AGH Space Systems, a w wirtualu – drużyna DJS Antariksh z Indii.

boj

Skarby polskiej ziemi (25): Czy uran powróci?

Można podawać różne daty, od których zaczęła się epoka atomu, ale równie dobra, jak inne, jest data 1 września 1939 r. Wówczas Werner Heisenberg i inni wybitni fizycy niemieccy zostali powołani do wojska. Musieli się zgłosić do Urzędu Uzbrojenia Armii w Berlinie w celu podjęcia prac nad technicznym wykorzystaniem energii jądrowej.

jaz.

Urządzenie do oczyszczania pojazdów ciężarowych w warunkach zimowych

Powszechnie akceptowanym faktem jest kluczowe znaczenie transportu dla wszystkich obszarów życia w państwach o rozwiniętej gospodarce i ekonomii, do których zaliczyć można również Polskę. W naszym kraju zdecydowanie najpoważniejszą gałęzią przemysłu transportowego jest i w dającej się przewidzieć przyszłości pozostanie transport lądowy, a w szczególności transport kołowy.

Projekt zrealizowany z EFRR przez Firmę Usługowo-Transportową Włodzimierz Paćko
kontakt: ludna@wp.pl
tel. 603-604-360
Jacek Cebula, kierownik projektu

Mechanizmy kształtowania cen energii

Ceny energii elektrycznej na polskim i europejskim rynku są kształtowane zgodnie z mechanizmami rynkowymi, ściśle określonymi w przepisach obowiązującego prawa. Wysokość hurtowych cen energii, po których kupują ją sprzedawcy, pozostaje pod presją wysokich cen gazu i węgla oraz kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2. W konsekwencji firmy sprzedające prąd gospodarstwom domowym i gospodarce mają bardzo ograniczony wpływ na kształtowanie cen końcowych dla odbiorców.

Ginące zawody (33): Ameryka polskiego budnika

Stali czytelnicy cyklu „Ginące zawody” mogli się już przyzwyczaić do określonej jego konwencji. Tymczasem ten odcinek z powodu podejmowanej problematyki będzie się musiał diametralnie różnić od poprzednich, choć nawiązuje do artykułu z tego cyklu „Polscy budnicy…prekursorami gospodarki amerykańskiej?” (PT nr 6). Jego tytuł odwoływał się do faktów historycznych, ale w tymże tekśce i ich nie opisałem. Co nie musiało spotkać się z aprobatą czytających, i wywołać uczucie „niedosytu informacji.”

Marek Bielski

Z ŻYCIA FSNT

Zaproszenie na środkowoeuropejskie Forum Technologiczne – CETEF ’22

Wyścig technologiczny

Polska, a także pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschodniej nie są już dziś jedynie biernym biorcą zdefiniowanych przez Unię Europejską reguł gry w zakresie badań i innowacji – coraz aktywniej uczestniczymy w ich wypracowywaniu. Także dlatego krajowe polityki przemysłowe, w których uwypuklone są dwa filary: zielona i cyfrowa gospodarka, doskonale wpisują się w kierunki rozwojowe na poziomie unijnym.

dr inż. Zygmunt Krasiński,

Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

INŻYNIER

Podniebne hity… turystyki

Trudno uznać za tradycję, ale od dobrych już lat kilkunastu poczuwam się w obowiązku, aby z urlopowych eskapad zdawać relację Szanownym Czytelnikom, jeśli dotyczącą one obiektów będących interesującymi technicznie dziełami inżynierskimi.

Marek Bielski

Z KART HISTORII

Najcenniejszy samochód świata

Od dłuższego czasu krążyły plotki, że Muzeum Mercedesa Benza chce sprzedać egzemplarz z najcenniejszych oldtimerów: jednego z dwóch posiadanych modeli 300 SLR UhlenhautCoupe, w którym uwagę zwracają „skrzydła” drzwi. Wreszcie to się stało i po przeprowadzonej przez Sotheby’s aukcji prywatny kolekcjoner zakupił go za zawrotną sumę 135 mln euro, zobowiązując się jednocześnie do okazjonalnego prezentowania go publiczności.

Erwin Halentz, Józef Trzionka

Wielkie inwestycjhe II RP (5): Magistrala kolejowa Śląsk-Porty

Po odzyskaniu niepodległości Polska obejmowała ziemie scalone z 3 zaborów: rosyjskiego, pruskiego i austriackiego, w których każdy zaborca budował linie kolejowe przeznaczone i dostosowane do własnych celów. Taka sieć kolejowa nie odpowiadała potrzebom nowo powstałego państwa. To jedno z ważnych zadań, z jakim musiały się zmierzyć władze polskie.

Opr. Bronisław Hynowski

NAUKA

Czy kryptowaluty wpływają negatywnie na środowisko naturalne?

Blockchain definiowany jest jako zdecentralizowana baza danych wykorzystująca kryptografię do szyfrowania danych. Ma pewne algorytmy uzyskiwania konsensusu, tj. proof of work i proof of stake. Proof of work to dostarczenie dowodu określonej pracy opierającej się wykazaniu mocy obliczeniowej do ekosystemu w zamian za wynagrodzenie w postaci kolejnych bloków łańcucha. Proof of stake to algorytm osiągania konsensusu za pomocą posiadania. Najpopularniejszym algorytmem uzyskiwania konsensusu jest proof of work, używają go kryptowaluty takie jak Bitcoin. Istnieje korelacja między ceną kryptowalut a ilością zużywanej energii potrzebnej do ich wydobycia. Jedną z kryptowalut najbardziej pochłaniającą energię i produkującą znaczne ilości odpadów elektronicznych jest Bitcoin. Alternatywnym rozwiązaniem stojącym w opozycji do obecnie panującego status quo jest algorytm uzyskiwania konsensusu – proof of stake. W procesie wydobywania kryptowalut tą metodą nie potrzebne jest zaangażowanie tak ogromnych ilości energii elektrycznej, czego przykładem jest Cardano.

Hubert Bednarz, student Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

STAŁE POZYCJE

Stal lepsza i własna

W ostatnich latach produkcja stali w Polsce spadała, za to szybko wzrastał import dochodząc do. 80% krajowego zużycia. Wpłynął na to wzrost cen emisji CO2 oraz energii elektrycznej. Jednocześnie wzrastał krajowy popyt na stal. Prace Łukasiewicz-Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach mogą przyczynić się do zahamowania tego niekorzystnego trendu oferując nowe technologie.

Wydarzenia

Wino dla inżyniera (267): Na jesienne wieczory – armaniak!

Filozofia pojęć technicznych (186): Butelka

Kandydaci do tytułu „Złoty Inżynier 2022”: Paweł Kapusta, Sławomir Jasiński, Krzysztof Ozdarski

Efekty-Defekty