Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Wydarzenia

Najszybszy symulator kwantowy

Eksperci Fujitsu opracowali najszybszy na świecie symulator kwantowy. Technologia ta może być wykorzystywana w ramach projektów istotnych dla społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Wśród dziedzin, które może wspierać są, m.in. materiałoznawstwo, finanse i produkcja leków. Nowy symulator kwantowy Fujitsu może obsługiwać 3 6 – kubitowe obwody kwantowe w systemie klastrowym w połączeniu z superkomputerem PRIMEHPC FX 700, wyposażonym w ten sam procesor A64FX, który zasila Fugaku, najszybszy superkomputer na świecie. Jest także w stanie współpracować z dużą prędkością, z przeznaczonym dla takich jednostek, opracowanym przez Uniwersytet Osaka i QunaSys Corporation oprogramowaniem Qulacs. Osiąga wówczas niemal 2-krotnie wyższą wydajność niż inne symulatory kwantowe w 36-kubitowych operacjach kwantowych. mj

Milion urządzeń 5G

– Blisko 3 lata temu zdecydowaliśmy się na rozszerzenie produkcji urządzeń radiowych 5G w fabryce Flex w Tczewie. Dzisiejsze wydarzenie jest przełomowe. Ten dzień napawa nas dumą – mówi Martin Mellor, szef firmy Ericsson w Polsce. – W bardzo szybkim czasie Tczew stał się jednym z głównych ośrodków produkcyjnych firmy, wspierając naszych klientów przy wdrożeniu sieci 5G w całej Europie

Głównymi komponentami produkowanymi w Tczewie są baseband – urządzenie pełniące rolę komputera, który odpowiada w stacji bazowej za obróbkę danych połączone światłowodem do radiomodułu, odpowiadającego za modulowanie sygnału radiowego, który następnie przesyła do anteny w stacji bazowej, służącej do nadawania i odbierania fal radiowych.

Hasło „Made in Poland” oznacza także zaangażowanie firmy Ericsson w rozwój naukowo-badawczy w Polsce. Centrum R&D w Krakowie i Łodzi zatrudnia 1800 pracowników (to drugi co do wielkości, po siedzibie w Szwecji, tego typu ośrodek firmy w Europie), a w ciągu roku planuje  zatrudnić 350 nowych. Inżynierowe w Polsce pracują dla największych klientów na całym świecie, tworząc oprogramowanie, które pozwala na mobilną komunikację na wielu kontynentach. boj.

Odpowiedź na rewolucję przemysłową 

– Długo oczekiwane i bardzo ważne Centrum Nauk Technicznych staje się faktem – powiedział rektor UMK prof. Andrzej Sokala podczas wmurowania w połowie kwietnia aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Nauk Technicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. – Wzrost potencjału badawczo-dydaktycznego w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych będzie miał pozytywny wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze poprzez zwiększenie istotnych z punktu widzenia nowoczesnej gospodarki i przemysłu 4.0 kompetencji absolwentów.  

Kosztujące 22 mln zł CNT, którego budowa finansowana jest przez UMK i Ministerstwo Edukacji i Nauki, będzie się mieścić w dwóch budynkach o łącznej powierzchni prawie 2 tys. m2, w których znajdą się pracownie dydaktyczne i laboratoria przeznaczone do badań i kształcenia w zakresie robotyki, sterowania maszyn, systemów wizyjnych, automatyki i informatyki stosowanej, a także sale seminaryjne i pokoje pracowników.

– Prowadzić będziemy badania w zakresie napędów elektrycznych i nowoczesnych przekształtników energoelektronicznych, będziemy także otwarci na potrzeby przedsiębiorstw w zakresie robotyki mobilnej, manipulatorów przemysłowych i systemów wizyjnych. W Centrum znajdzie się innowacyjne laboratorium okulograficzne, kojarzące informatykę stosowaną z potrzebami medycznymi, a także laboratorium z nowoczesnym symulatorem wirtualnej rzeczywistości, który będziemy wykorzystywać do rozwijania technologii opartych na sztucznych sieciach neuronowych – zadeklarował dyrektor Instytutu Nauk Technicznych UMK prof. Tomasz Tarczewski. Prace budowlane powinny zakończyć się jesienią br. boj.

BPK Przemysł 4.0

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów inauguruje działanie Branżowego Punktu Kontaktowego Przemysł 4.0. uruchomienie BPK umożliwi Instytutowi zintensyfikowanie działań badawczo-rozwojowych i zaangażowanie w nie polskich przedsiębiorców. Nowe przedsięwzięcia będą realizowane w ramach programu Horyzont Europa, którego budżet na lata 2021–2027 wynosi 95,5 mld euro. mj

Elektrociepłownia OZE

W Sokołowie Podlaskim powstanie pionierska elektrociepłownia. Dzięki połączeniu technologii biogazu oraz pomp ciepła udział OZE w produkowanej energii przekroczy 95%. Projektowana instalacja już w przyszłym roku stanie się aktywnym elementem lokalnego systemu elektroenergetycznego. Elektrociepłownia będzie produkować i sprzedawać energię elektryczną, gdy jej cena rynkowa jest najwyższa, czyli wtedy gdy energii najbardziej brakuje. Swobodne dysponowanie energią elektryczną będzie możliwe m.in. dzięki magazynowaniu wytwarzanego biogazu. W ten sposób przełamane zostaną bariery skutecznego zastosowania źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i energetyce. Nowatorski system będzie pracował z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na poziomie bliskim 100% i dostarczał ciepło mieszkańcom w cenie porównywalnej do tradycyjnych systemów wykorzystujących paliwa kopalne. mj