Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Aktualności przeglądu technicznego

Politechnika Warszawska uruchamia CENAGIS
artykuły

Wydarzenia

Politechnika Warszawska uruchamia CENAGIS Na Politechnice Warszawskiej oficjalnie otwarto Centrum Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych (CENAGIS). Nowoczesna infrastruktura z centrum obliczeniowym i specjalistycznymi laboratoriami powstała na terenie kampusu uczelni oraz w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym w Józefosławiu.

Czytaj więcej »

Efekty-defekty

Zbyt wolno rozwija się idea „Gospodarki o obiegu zamkniętym” zdaniem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. W latach 2015–2021 średni wskaźnik obiegu zamkniętego dla wszystkich państw członkowskich UE (UE-27) wzrósł zaledwie o 0,4%. Celem Komisji Europejskiej jest podwojenie do

Czytaj więcej »
artykuły

Felieton: Dzień Przedsiębiorcy

Niedawno, 21 czerwca obchodziliśmy kolejny „Dzień Przedsiębiorcy”. Celem ustanowionego w 2016 r. (m.in. dzięki staraniom Krajowej Izby Gospodarczej) święta miało być m.in. podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat znaczenia działalności przedsiębiorców dla funkcjonowania całego kraju –

Czytaj więcej »
Komentuje Waldemar Rukść