Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

W numerze 11/2023

NASZ KOMENTARZ

Światowe spotkanie inżynierskie

GOSPODARKA

Ochrona własności intelektualnej – przyszłość, wyzwania i trendy

Rewolucja technologiczna nie omija rolnictwa

HISTORIA TECHNIKI

Inżynier Mikołaj Kopernik

INFOTECHNOLOGIE

IDEAS NCBR w ELLIS Society

INFRASTRUKTURA

Między nauką, a praktyką w miastach

INNOWACJE

Scena, która jest polem walki

Przełom w dziedzinie fuzji jądrowej

NAUKA

geoportal.gov.pl: czyli co i gdzie sprawdzić przed zakupem nieruchomości

Budowa innowacyjnego narzędzia wspomagającego proces załadunku, mocowania
i bezpiecznego transportu ładunków w jednostkach transportowych (CTU)

TARGI

Kilka miesięcy przed targami zajęte 70% powierzchni

Sprzęt na każdą kieszeń

Z ŻYCIA FSNT-NOT

Deklaracja WEC23

STAŁE POZYCJE

Wydarzenia

Sygnały o technice

Giełda wynalazków i technologii: Kości ożywiane ceramiką

Muzea techniki w Polsce: Wystawy tematyczne

Kandydaci do tytułu Złoty Inżynier 2023: Leszek Kiełtyka, Daria Kepsu, Małgorzata Dulewicz

Filozofia pojęć technicznych: Tensegrity

Wino dla inżyniera: Jeszcze o Zinfandelu

Efekty-defekty